Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022 on valmis. Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan 29.11.2021 suunnitelman tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet. Toiminnoista suurin osa jatkaa samalla tasolla kuin aiemminkin.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ottaa 1.1.2022 vastuun koko Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista (lukuun ottamatta Korsnäsin sosiaalihuollon palveluita). Tulevan hyvinvointialueen valtionrahoituksen perustana on vuoden 2022 talousarvio, mikä tekee siitä erityisen merkittävän.

Talousarvio on muodostettu alueen kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvioista, huomioiden tarpeellisen varauksen palkkatason nousemiseen. Osa tästä varauksesta käytetään palkkojen harmonisointiin. Hyvinvointialue vuokraa kunnilta toimitiloja, mikä nostaa merkittävästi kustannuksia, mutta toisaalta lisää myös kuntien tuloja.

— Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on ollut poikkeuksellisen haastavaa, sillä 13 kunnan toiminta on tarkoitus yhdistää yhdeksi talousarvioksi. On täytynyt tasapainoilla riittävän realistisen budjetin, ja toisaalta jäsenkuntien odotusten alhaisemmista kustannuksista, kanssa, toteaa kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman.

Toiminta siirtyy nykyisellä palveluverkostolla

Vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtana on tuottaa palveluita nykyisellä palveluverkostolla. Pohjanmaalla strategian keskeinen tavoite on kaksikielisten lähipalveluiden turvaaminen. 

Budjetin puitteissa tullaan huolehtimaan kaikkien Pohjanmaalla asuvien sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeista. Toimintakuluihin vuodelle 2022 on varattu 709,7 miljoonaa euroa. Kyseisestä summasta 40 miljoonaa suunnataan sosiaalihuollon palveluihin, josta 21 miljoonaa lapsiperheiden palveluihin.

Budjetti tulee kattamaan arviolta 750 000 perusterveydenhuollon käyntiä, 170 000 hammashuollon käyntiä sekä palveluita yli 60 asumispalveluyksikössä. Budjetti kattaa 557 000 kotipalvelutuntia, 110 000 psykiatrian avovastaanottokäyntiä ja 185 000 hoitovuorokautta sairaalassa tai perusterveydenhuollossa. Budjettiin sisältyy 140 000 erikoissairaanhoitokäyntiä, 8150 leikkausta ja 25 000 päiväkeskuskäyntiä.

Uusi sairaalarakennus, H-talo, otetaan käyttöön tulevana vuonna ja on myös suurin rakennusinvestointi. Toinen merkittävä rakennusinvestointi on Vaasan keskussairaalan ruokasalirakennuksen saneeraus ja tilojen laajentaminen, joka on tarpeen henkilöstön määrän kasvaessa. Suurin yksittäinen tarvikeinvestointi on sydänasemalle hankittava läpivalaisulaite.

Kohti uutta organisaatiota

Vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi, sillä vuonna 2023 Pohjanmaan hyvinvointialueesta tulee itsehallintoalue. Tulevien vuosien taloussuunnitelma tehdäänkin uudessa organisaatiossa.

— Valtuuston puheenjohtajana haluan kiittää talousjohtaja Lena Nystrandia ja muuta taloushenkilöstöä, jotka ovat tehneet erittäin kovasti töitä sen eteen, että valtuusto pääsi tänään hyväksymään hyvinvointialueen budjetin vuodelle 2022, Willman kiittelee.

29.11.2021 Redaktion_Toimitus