Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tunnistetaan 1.1.2022 alkaen logosta, jossa kaksi ihmistä kohtaa toisensa. Pohjanmaan hyvinvointialueen ilme on suunniteltu talven ja kevään aikana. Alueen asukkaat ja hyvinvointialueen tuleva henkilöstö ovat osallistuneet ilmeen suunnitteluun.

Tunnus on viesti asenteesta

Pohjanmaan hyvinvointialueen tunnus muodostuu kahdesta ihmisestä käsi kädessä. Tunnus symboloi lämmintä kohtaamista, yhdistymistä ja ihmislähtöistä työskentelyä.

– Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluasenne on ”Hei, kuinka voin auttaa?”. Haluamme sen välittyvän toiminnassamme, kuten se toteutuu hyvinvointialueen ilmeessä, sanoo Pohjanmaan hyvinvointialueen viestintäjohtaja Petra Fager.

Hyvinvointialueen tunnuksen värit ovat sininen ja vihreä. Sininen kuvastaa luotettavuutta, rauhallisuutta ja merta, vihreä puolestaan kasvua, terveyttä ja maata.  

 

Yhteinen ilme on osa yhdistymistä

Pohjanmaan hyvinvointialue yhdistää sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhteen organisaatioon kolmestatoista eri kunnasta, neljästätoista eri organisaatiosta. Yhteinen ilme on tärkeä osa organisaation ja palveluiden yhdistymistä.

– Jatkossa kaikki yli 7000 henkilöstön jäsentä tekevät yhdessä töitä Pohjanmaan asukkaiden hyvinvoinnin eteen. Yhteinen ilme auttaa asukkaita tunnistamaan palvelut ja meitä työntekijöitä me-hengen luomisessa, sanoo Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

 

Asukkaat ja henkilöstö osallistuivat suunnitteluun

Ilme perustuu hyvinvointialueen strategiaan. Lisäksi asukkaille ja henkilöstölle järjestettiin kysely, jolla kerättiin taustatietoja ja mielipiteitä esimerkiksi väreistä. Ilme otetaan käyttöön asteittain. Sitä aletaan syksystä lähtien käyttämään Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa, mutta asukkaiden palveluissa vuoden 2022 alusta lähtien.

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä hyväksyi ilmeen kokouksessaan 15.6. Kokouksessa käsiteltiin lisäksi muun muassa henkilöstön siirron periaatteita, toimitilojen siirtoa sekä puhelinnumeroiden siirtoa.

16.6.2021 Redaktion_Toimitus