Vuoden 2022 alussa toimintansa alkavan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosääntö on saatu nyt valmiiksi. Hallintosäännön hyväksyi maanantaina 7.6.2021 kokoontunut kuntayhtymän valtuusto. Hallintosääntö ohjaa kuntayhtymän hallinnon järjestämistä. Koska kyseessä on julkishallinnon organisaatio, määrittelee hallintosääntö organisaation päätösvallan käyttöä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelu aloitettiin jo viime vuoden heinäkuussa. Valmistelun pitkää prosessia selittää uuden organisaation massiivinen koko, sillä uudessa kuntayhtymässä tulee työskentelemään yli 7000 henkilöä 13 kunnan alueelta. Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintojohtaja Juha Post on tyytyväinen hallintosäännön valmistumiseen.

– On hienoa, että pitkä valmistelutyö on nyt päättynyt ja hallintosääntö on valmis. Säännössä on samoja vakiintuneita käytänteitä kuin muissakin kuntayhtymien hallintosäännöissä, mutta sääntö on silti laadittu vastaamaan juuri Pohjanmaan alueen tarpeisiin. Erityisesti kielellisiin kysymyksiin ja johtamisjärjestelmän toimivuuteen on laatimisprosessissa kiinnitetty paljon huomiota.

Näkökulma mahdollisimman sujuvissa prosesseissa

Säännön valmistelun taustalla on uuden kuntayhtymän perusrakenne. Siinä johdetaan viittä eri elementtiä, jotka ovat väestö, henkilöstö, substanssi eli erityisalaisuus, alue ja integraatio eli yhdentyminen. Hallintosääntö on laadittu prosessien näkökulmasta. Siinä tavoitteena on pidetty kuntayhtymän toiminnan mahdollisia sujuvia prosesseja. Näkökulma poikkeaa tavallisesta hallintosäännön muodostamisesta, jossa näkökulma on prosessien sijasta toimielimissä ja viranhaltijoissa.

Ennen hallintosäännön hyväksymiskierrosta sääntöä käsiteltiin osissa viisi kertaa Pohjanmaan hyvinvointialueen poliittisessa ohjausryhmässä. Säännön johtamisjärjestelmää hiottiin kuntayhtymän ylimmän johdon työpajoissa ja sille järjestettiin lausuntokierros, jossa kuntien ja henkilöstön edustajat saivat antaa valmisteilla olevasta säännöstä kommenttinsa.

– Kuntayhtymän suuri koko on tuonut haasteita kaikille sopivan asiakirjan muodostamiseen. Asian eteen on tehty todella paljon työtä ja työn edetessä on kuultu kiitettävästi eri osapuolia, mikä mielestäni takaa sen, että lopputulos on hyvä ja kaikki voivat olla siihen tyytyväisiä, kuvailee kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Hans Franz lähes vuoden mittaista valmistelujaksoa.

Nyt hyväksytty Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö auttaa uuden organisaation valmistelutyön etenemistä. Jos valmistelujen edetessä eteen tulee tarvetta muuttaa hallintosääntöä, voidaan sääntöön tehdä vielä päivityskierros syksyllä ennen varsinaisen toiminnan käynnistymistä tammikuussa 2022.

 

8.6.2021 redaktion_toimitus