Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät Vaasan sairaanhoitopiirin henkilöstöraportissa vuodelta 2020. Pandemia aiheutti haasteita paitsi päivittäiseen hoitotyöhön myös kehittämiseen, koulutukseen ja rekrytointiin.

Pandemian vuoksi sairaalan työtä ja työmenetelmiä sopeutettiin olosuhteiden mukaisiin vaatimuksiin menneenä vuonna. Ohjeita varovaisuudesta noudatettiin, henkilöstöä siirtyi mahdollisuuksien mukaan etätyöhön ja kokoukset ja koulutukset pidettiin suurelta osin etäyhteyksien avulla.

Rekrytointi kävi vilkkaana Vaasan keskussairaalassa pandemiasta huolimatta. Hakijoiden määrä avoinna olleita paikkoja kohtaan kasvoi edellisvuoteen verrattuna 5,11 prosenttia. Edelleen kuitenkin lääkäreiden rekrytoinnissa oli haasteita. Vaasan keskussairaala kehitti kieltenopetustaan vuonna 2020 lanseeraamalla sairaalan oman kielitestin. Kielitesti painottuu sairaanhoidossa käytettävään ruotsin ja suomen kieleen ja se on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöstölle, jolta puuttuu virallinen todistus kielitaidosta.

Viihtyvyys työssä vaihteli yksiköittäin koronavuotena

Virusepidemialla oli vaikutuksia myös henkilöstön viihtyvyyteen ja yhteishenkeen sairaalassa. Koronan vuoksi osa henkilöstöstä koki stressiä työpaikalla. Lisäksi kasvomaskien käyttö ja työkavereiden kanssa vietetyn ajan vähentyminen koettiin viihtyvyyttä laskeviksi tekijöiksi. Kuitenkin joissakin sairaalan yksiköissä koettiin myös päinvastaista ja yhteishengen katsottiin parantuneen virusepidemian aikana. Henkilöstöstä 81 prosenttia kävi esimiehensä kanssa kehityskeskustelun, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.  

Sairauspoissaolot vähenivät jo toista vuotta peräkkäin

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vähentyi jo toista vuotta peräkkäin. Sairauspoissaolojen määrä suhteessa palveluksessaolopäivien määrään väheni 3,2 prosenttia, mikä käytännössä tarkoittaa yhtä päivää työntekijää kohti.
Vaasan keskussairaalassa työskenteli vuonna 2020 yhteensä 2058 henkilöä. Virkojen ja toimien määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Sairaalan laboratoriotoiminta siirtyi Fimlab Laboratoriot Oy:lle, minkä myötä sairaalan henkilöstöstä siirtyi pois runsaat 120 henkilöä. Lääkäreiden ja hallintohenkilöstön määrä kasvoi, josta hallintohenkilöstön määrän nousua selittävät useat rekrytoinnit, joilla valittiin johtavia viranhaltijoita suunnittelemaan tulevaa Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Lisäksi henkilöstä palkattiin moniin suuriin hankkeisiin.

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus kävi läpi henkilöstöraportin kokouksessaan maanantaina 19.4.2021.

19.4.2021 redaktion_toimitus