Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään 16.12.2021 tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uuden kokoontumisrajoituksen sisätiloihin Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle. Määräys on voimassa 20.12.2021 – 19.1.2022.

Vaasan sairaanhoitopiiri on edelleen koronaepidemian leviämisaluetta. Muutaman rauhallisemman viikon jälkeen alueen koronatartunnat ja ilmaantuvuus ovat kääntyneet nousuun. Uusi tartuntoja on havaittu useimmissa alueen kunnissa, ja kuntien tartunnanjäljitys on kuormittunut. Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä ja Vaasan sairaanhoitopiiri ovat esittäneet alueellisen kokoontumisrajoituksen jatkamista ja samalla kiristämistä.

Kokoontumisrajoituksella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen. Samalla halutaan mahdollistaa joulun ajan tapahtumien toteutuminen terveysturvallisesti. Päätöksessä on huomioitu myös valtakunnallisesti heikentynyt epidemiatilanne.

Sisätiloja koskeva kokoontumisrajoitus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tekemällään päätöksellä tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa 20.12.2021 – 19.1.2022.

Tartuntatautilain 58 §:n mukaisilla päätöksillä voidaan rajoittaa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätökset eivät kohdistu yksityistilaisuuksiin tai harrastustoimintaan. Alueen väestöä kehotetaan noudattamaan koronaepidemiaan liittyviä yleisiä suosituksia myös niissä tilanteissa, joita aluehallintoviraston määräykset eivät koske.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille

Toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koronapassia voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Lähde artikkelille: STT Info 16.12.2021

16.12.2021 redaktion_toimitus