Vaasan sairaanhoitopiiri kuuluu Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) erityisvastuualueelle, joka on julkaissut uuden tiede- ja tutkimusstrategian vuosille 2021–2025. Strategian mukaan erityisvastuualueella tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota laadukkaaseen tutkimustyöhön. Etuna on, että alueella on useampi sairaala, yliopisto, korkeakoulu ja tutkimuslaitos. Myös kaksikielisyys ja perusterveydenhuollon läheisyys ovat erityisvastuualueen vahvuuksia.

Strategian mukaan korkeatasoinen tutkimus on perusedellytys laadukkaalle potilashoidolle ja yliopistotasoiselle opetukselle. Tutkimustyöllä tuetaan hoitoa ja sen järjestämistä sekä edistetään väestön terveyttä ja hyvinvointia. Kilpailukykyisen tutkimus -ja innovaatiotoiminnan katsotaan vahvistavan myös alueellista talouselämää.

Katse palveluihin, väestöön ja terveydenhuollon ammattilaisiin

Laadukkaalla tutkimustyöllä taataan terveys- ja sosiaalipalveluiden kehittyminen. Strategiakauden tutkimuksessa korostuu sairauksien hoidon lisäksi niiden ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen. Myös terveydenhuollon ammattilaisten osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta tullaan vahvistamaan.

Yhteistyöllä eteenpäin

TYKS:n erityisvastuualueen vahvuudeksi mainitaan toimiva yhteistyö terveydenhuollon yksiköiden, korkeakoulujen, yliopistojen ja lääke- ja biotekniikkayritysten kanssa. Vaasan sairaanhoitopiirin potilas- ja asiakasturvallisuuskeskus mainitaan esimerkkinä hedelmällisestä tutkimusyhteistyöstä.

Tulevana kautena tutkimusyhteistyötä laajennetaan ja kehitetään eri toimijoiden ja tieteenalojen välillä. Terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteistyötä tullaan lisäämään merkittävästi.

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus hyväksyi TYKS:in tiede- ja tutkimusstrategian vuosille 2021–2025 kokouksessaan maanantaina 14.6. Satakunnan sairaanhoitopiiri, joka kuuluu niin ikään samaan TYKS:in erityisvastuualueeseen, hyväksyi strategia hallituksen kokouksessaan 24.5.

14.6.2021 redaktion_toimitus