Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus kokoontui torstaina 16.12. vuoden viimeiseen kokoukseensa. Kokouksessa tehtiin useita uuden kuntayhtymän toimintaa koskevia päätöksiä. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022.

Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz kuvailee kulunutta vuotta erilaiseksi hallitusvuodeksi. Kuluvan vuoden aikana kuntayhtymän päätöksiä tekevät ryhmät uusittiin poikkeuksellisesti kesän jälkeen, koska kuntavaalit päästiin pitämään vasta huhtikuussa.

– Kausi on sisältänyt paljon päätöksiä, joilla on valmisteltu 1.1.2022 toimintansa aloittavaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää. Haasteita ja työtä on riittänyt suuressa määrin niin virkamiesjohdolle kuin luottamushenkilöille. Erityisen haastavaa on ollut muodostaa yhteistä budjettia uuden alueen toiminnalle, josta aikaisemmin on vastannut 13 kuntaa ja 2 kuntayhtymää, Frantz kommentoi.

Hallintosääntöön paljon uutta

Vuoden aikana sairaanhoitopiirille laadittiin uusi hallintosääntö, jotta se vastaa sisällöltään uuden kuntayhtymän ja alueen tarpeisiin. Uusia säännöksiä hallintosääntöön tuovat perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto, joka kuuluvat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. Myös yli tuhat kunnilta siirtyvää sopimusta on läpikäyty osana valmistelevaa työtä.

Paitsi uuden alueen valmisteluun liittyviä haasteita, on hallituksella ollut myös muunlaisia haasteita päätöksenteossaan.

– Koronapandemia on edelleen ollut suurin vuoden haasteista. Rekrytoinnissa haasteita on ollut erityisesti psykiatrialla, eikä tilanne näytä tulevaisuudessa sen helpommalta. Omat haasteensa toi myös jo pitkälle suunnitellun potilas- ja tietojärjestelmähankkeen kaatuminen, Frantz summaa.

Työteliäästä vuodesta ja läpikäydyistä haasteista huolimatta Hans Frantz näkee edessä olevat uudet tehtävät inspiroivina.

– Olen vakuuttunut, että lopputulos uuden alueen kanssa tulee olemaan hyvä. Olemme valmistautuneet vuoden 2022 mukanaan tuomiin uusiin asioihin niin hyvin kuin olemme taitaneet. Kun tavoite on kaikille yhteinen, tulee lopputuloksestakin hyvä, hän päättää.

Useita valmistelevia päätöksiä viimeisessä kokouksessa

Viimeisessä kokouksessa hallitus teki monia päätöksiä, joiden avulla Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022. Päätöksiä tehtiin muun muassa palvelustrategiasta, sosiaalihuollon päätösvallan delegoinnista ja omaishoidon kriteereistä. Palvelustrategian hyvinvointialue laatii sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lakiin perustuen. Se ohjaa alueen talouden ja toiminnan suunnittelua ja on osa kuntayhtymän strategiaa. Julkisessa palvelustrategiassa kuvataan organisaatio, muutosprosessi, strategia, analyysi väestön palveluntarpeesta, pääprosessit, palvelutuotannon mallit sekä tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sosiaalihuollon päätösvallan delegoinnista hallitus päätti, miten päätösvaltaa delegoidaan sosiaalihuollon viranhaltijoille. Päätöksensä hallitus teki hallintosäännön mukaan.

Omaishoidon kriteerien luomiseksi alueellinen työryhmä on kartoittanut Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän kuntien hoitopalkkioita ja kriteereitä omaishoitoon liittyen. Työryhmä on tehnyt ehdotuksen kriteerien, hoidon painoluokkien ja hoitomaksujen yhtenäistämiseksi. Ehdotuksen on hyväksynyt poliittinen ohjausryhmä, joka on esittänyt asian kuntayhtymän hallitukselle.

16.12.2021 redaktion_toimitus