Uusi valtuusto on valittu Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Valtuusto koostuu 37 valtuutetusta, jotka edustavat kuntayhtymän 13 kuntaa. Kukin kunnista on valinnut omat edustajansa valtuustoon. Uuden valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Gösta Willman Uudestakaarlepyystä sekä 1. varapuheenjohtajaksi Bernhard Bredbacka Luodosta ja 2. varapuheenjohtajaksi Mikael Perjus Kristiinankaupungista.

Valtuusto toimii vuoden 2022 ajan, joka on nykyisen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toimintakausi. Vuoden 2022 lopussa kuntayhtymä lakkaa olemasta ja vuodesta 2023 lähtien alueella toimii valtakunnallisen sote-uudistuksen mukainen Pohjanmaan hyvinvointialue, joka koostuu 14 kunnasta nykyisen 13 sijaan. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon lisäksi alueeseen kuuluu myös pelastustoimi sekä erityishuollon palvelut. Päätöksenteosta uudessa Pohjanmaan hyvinvointialueessa vastaavat aluevaaleilla valittavat luottamushenkilöt, kun taas nykyisessä kuntayhtymän valtuustossa päätöksiä tekevät kuntien asettamat luottamushenkilöt.

– Pohjanmaalla on vuosi enemmän aikaa valmistella sote-uudistuksen mukaista hyvinvointialuetta, koska uudistus aloitettiin Pohjanmaalla jo vapaaehtoisesti. Tämän ajan käytämme nyt hyväksemme! Uudella kaudella valtuusto on korkein päättävä elin Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä. Suurin valtuuston päätöksistä tulee olemaan päätös Aster Bothnia -hankkeesta eli koko alueen kattavasta uuden yhteisen potilastietojärjestelmän hankinnasta. Myös sairaala-alueen H-talon valmistuminen ensi vuonna on suuri asia, mikä antaa paljon mahdollisuuksia hoidon yhdistymiselle ja tuo sairaala-alueelle uusia puhtaita tiloja entisten ongelmallisten rakennusten tilalle. H-talo mahdollistaa myös psykiatrian ja somaattisen hoidon sijoittamisen lähelle toisiaan, mitä mitä on pitkään kaivattu, kuvailee uuden valtuuston edessä olevia tehtäviä valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman.

Valtuusto valitsi kokouksessaan lisäksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Kjell Heirin Vöyriltä sekä vähemmistökielisen lautakunnan puheenjohtajaksi Anja Heinäsen Kristiinankaupungista.

Kuntayhtymän valtuusto järjestäytyi maanantaina 13.9.2021 kauden ensimmäiseen kokouksessaan.

13.9.2021 redaktion_toimitus