Vaasan keskussairaalan naistentautien yksikköön avataan 1.12.2021 Seri-tukikeskus, jossa tarjotaan ympärivuorokautista tukea ja hoitoa seksuaalista väkivaltaa kokeneille. Tukikeskuksessa autetaan kaikkia yli 16-vuotiaita seksuaalista väkivaltaa kokeneita, sukupuolesta riippumatta.

Seri-tukikeskukset tarjoavat matalan kynnyksen tukea ja hoitoa seksuaalista väkivaltaa kokeneille ympäri Suomen. Tukikeskuksen pääyksiköt ovat maan viidessä yliopistosairaalassa Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tukikeskuksen satelliittiyksiköitä ollaan perustamassa 19 paikkakunnalle, joihin myös Vaasa lukeutuu.

Vaasan sairaanhoitopiiri ja vuodenvaihteessa toimintansa aloittava Pohjanmaan hyvinvointialue kuuluvat Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) erityisvastuualueelle. TYKS ohjaa Vaasan Seri-tukikeskuksen suunnittelua ja toimintaa.

Helpotusta hoitoprosessiin

Seri-tukikeskustoiminnan tarkoituksena on helpottaa seksuaalista väkivaltaa kokeneen hoitoprosessia ja tarjota apua matalalla kynnyksellä. Suuri muutos on, ettei Seri-keskuksessa asiointi edellytä rikosilmoituksen tekoa.

Seri-tukikeskuksen suunnittelutyössä mukana ollut koordinoiva osastonhoitaja Kaisa Muikku korostaa, että kaikilla yli 16-vuotiailla on oikeus hakeutua hoitoon, tilanteesta ja sukupuolesta riippumatta. Hoitoon voi hakeutua nopeasti tapahtuneen jälkeen tai myöhemmin. Pääpaino on hiljattain tapahtuneissa väkivaltatilanteissa, mutta yksikössä hoidetaan myös vanhempia traumoja.

– Kaikilla on oikeus hoitoon. Niissä Seri-tukikeskuksissa, joissa toiminta on aloitettu aikaisemmin, on kokemuksia siitä, että vanhatkin traumat kaipaavat käsittelyä. Yhteyttä on otettu sellaisistakin tapauksista, joista on jo vuosikymmeniä, Muikku kertoo.

Yksilöllistä ja moniammatillista apua

Seksuaalista väkivaltaa kokeneen hoito suunnitellaan Seri-tukikeskuksessa yksilöllisesti. Hoito toteutetaan moniammatillisesti, lähtien asiakkaan tarpeista. Keskuksessa työskentelee kätilöitä, gynekologeja, sosiaalityöntekijä, psykologi ja sairaalapastori. Seuranta tukikeskuksessa kestää tavallisesti vuoden, mikäli asiakas itse niin haluaa. Käyntien määrän määrittää asiakkaan avun tarve.

– Autamme seksuaalista väkivaltaa kohdannutta antamalla toivoa, että tilanteesta selviää. Raiskauksessa koetun kuolemanpelon on sanottu olevan rinnastettavissa sodanaikaiseen kuolemanpelkoon, kertovat suunnittelutyössä mukana olleet kätilöt ja seksuaalineuvojat Nina Fred ja Mia Majasaari.

Seri-tukikeskuksen toimintaan kuuluu olennaisesti tarvittavien lääketieteellisten ja oikeuslääketieteellisten tutkimusten tekeminen. Lisäksi seksuaalista väkivaltaa kokeneelle tarjotaan traumatukea ja neuvontaa.

– Seksuaalista väkivaltaa kohdanneelle tarjotaan tukikeskuksessa henkistä ja sosiaalista tukea. Toiminnassa ei siis keskitytä pelkkään näytteiden ottoon, vaikka sekin on tärkeä osa prosessia, toteaa synnytykset ja naistentaudit –yksikön ylilääkäri Tanja Skuthälla.

25.11.2021 redaktion_toimitus