Vaasan sairaanhoitopiirin laaturaportti on kooste menneenä vuonna organisaatiossa tehdystä turvallisen hoidon kehittämistyöstä. Raportissa eri asiantuntijat käyvät läpi mennyttä vuotta ja luovat katsauksen tulevaan muun muassa potilasturvallisuuden, kokonaisturvallisuuden ja sairaalahygienian näkökulmista.

Vuosittain julkaistava raportti on järjestyksessään nyt yhdeksäs ja samalla viimeinen Vaasan sairaanhoitopiirin osalta. Ensi vuodesta alkaen sairaanhoitopiirin toiminta yhdistyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään.  

– Vaasan sairaanhoitopiirissä on keskitytty jo vuosien ajan laadukkaiden ja turvallisten palveluiden tuottamiseen väestölle. Tavoite tulee olemaan sama myös uudessa organisaatiossa. Laatu ei synny ilman systemaattista työtä. Tälle työlle ja sen kehittämiselle laaturaportti antaa raamit, kertoo Vaasan sairaanhoitopiirin ja tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen laatujohtaja Mari Plukka.

Vuoden 2020 laaturaportista nousee esille esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • Erinomainen asiakastyytyväisyys
  • Henkilöstön aktiivinen osallistuminen toiminnan kehittämiseen. Erityisesti potilaiden perushoitoa on kehitetty eteenpäin.
  • Henkilöstön osaaminen on tärkeä osa turvallista hoitoa. Sairaalassa on pilotoitu digitaalisia alustoja osaamisen seurantaan.
  • Henkilökunnan influenssarokotuskattavuus on noussut selvästi.

Vankka laatujärjestelmä turvasi nopeat muutokset

Hoidon laadun kehittämistyö oli haasteellista vuonna 2020, sillä maailmanlaajuisen koronapandemiatilanteen vuoksi organisaation prosesseja jouduttiin muuttamaan useita kertoja vuoden aikana.

– Laadun järjestelmämme, jota on rakennettu vuosien ajan, kantoi kuitenkin hyvin ja pystyimme muuttamaan toimintaa nopeassakin tahdissa, Plukka kertoo.

Laaturaportti pyrkii tuomaan avoimesti esille turvallisuuteen vaikuttavia asioita ja tarjoamaan tietoa Vaasan keskussairaalan palveluiden tasosta ja kehittämistyöstä sekä henkilöstölle että potilaille ja omaisille. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi laaturaportin vuodelta 2020 maanantain 22.3.2021 kokouksessaan. Hallituksen jälkeen raportti menee tiedoksi Vaasan sairaanhoitopiirin valtuustolle.  

22.3.2021 redaktion_toimitus