Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt patologian laboratoriotoimintojen liiketoimintakaupan. Patologian laboratorion tutkimuspalvelut, mukaan lukien lääketieteelliset kuolinsyytutkimukset, siirtyvät Fimlab Laboratoriot Oy:lle 1.12.2021 alkaen. Myös patologian nykyiset työntekijät siirtyvät Fimlabille, pois lukien vainajien säilytyksestä ja hoidosta vastaava henkilöstö.

Fimlabin vastuulla ovat ennestään olleet Vaasan sairaanhoitopiirin laboratorio- ja verikeskuspalvelut sekä kliinisen kemian, hematologian, kliinisen mikrobiologian ja perustason kliinisen fysiologian tutkimuspalvelut. Patologian laboratoriopalveluiden ulkoistaminen nähdään sairaanhoitopiirissä myönteisenä muutoksena, joka lisää tutkimuspalveluiden laatua ja tehokkuutta.

– Patologian yksikön siirtyminen Fimlabille avaa meille toiminnallisesti uusia teitä ja lyhyempiä väyliä saada käyttöömme tarvittavaa erikoisosaamista. Laadunvarmistus tehostuu helposti saatavien ”second opinion”- mahdollisuuksien ja muiden erityisosaamista vaativien tehtävien kanssa. Saamme patologialle ne kuuluisat ”leveämmät hartiat”, joilla toimintavarmuus- ja tarkkuus taataan, kuvailee operatiivisen vastuualueen johtaja Christian Palmberg.

25.10.2021 Redaktion_Toimitus