Valtioneuvosto on päivittänyt erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen. Siinä vahvistetaan Vaasan sairaanhoitopiirille asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun kansallisen yhteensovittamisen tehtävät.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtajan Marina Kinnusen mukaan nyt täyttyi hänen unelmansa siitä, että Suomeen saataisiin kansallinen keskus kehittämään asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tämä tavoite lausuttiin julki ensimmäisessä kansallisessa potilasturvallisuuden konferenssissa Vaasassa vuonna 2019.

- Tämä on todella hieno asia suomalaiselle asiakas- ja potilasturvallisuudelle, iloitsee Kinnunen ja lisää, että tähän vaiheeseen pääseminen vaati paljon yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten sekä poliittisten päättäjien kanssa.

Vaasan sairaanhoitopiiri perusti marraskuussa 2019 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen, jonka toimintaa on käynnistetty viime toukokuussa myönnetyn kolmivuotisen valtionavustuksen turvin. Keskuksen koordinaatiotehtäviin kuuluu tutkitun tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen ja strategityön ohella potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamisen ja arvioinnin kehittämistä sekä asiantuntijaverkostojen ylläpitoa.

Keskuksen toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä ja johtaa potilasturvallisuuden professori Tuija Ikonen.

- Asetus mahdollistaa pitkäjänteisen potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköjen sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan laitosten kanssa, Ikonen kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen päivittämisen tavoitteena on varmistaa kirurginen päivystysvalmius eri puolilla Suomea tinkimättä kuitenkaan laadusta, vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta. Samalla on pyritty edistämään alueellisen työnjaon toteutumista.

- Vaasan sairaanhoitopiirille tämä tuo myös haasteita, kun arviolta 100 leikkausta vuodessa siirtyy yliopistosairaaloihin, muistuttaa Kinnunen.

 

19.1.2021 redaktion_toimitus