Vuoden 2022 alussa toimintansa aloittavan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelut etenevät suunnitelman mukaisesti. Hallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 25.10. sopimusten siirtoa sekä toimintaa ohjaavia ohjeita. Sopimusten siirron valmisteluun on suunnattu paljon resursseja, sillä kunnilta siirtyy kuntayhtymään yli tuhat erilaista sopimusta. Kuntayhtymän hallitus päätti ottaa kunnilta siirtyvät sopimukset ja niihin liittyvät vastuut kuntayhtymän vastuulle vuoden vaihteesta alkaen.

Sopimusten siirto aloitettiin jo alkuvuonna, jolloin kunnat kokosivat yhteen kuntayhtymälle siirtyvät sopimukset. Kesällä sopimuksille tehtiin riskiarviot ja tarkistettiin, mitkä sopimukset kuuluvat kuntayhtymälle ja mitkä jäävät kuntiin. Syksyllä listat siirtyvistä sopimuksista ovat olleet kunnissa hyväksyttävänä.

– Siirtoprojekti ei pääty vielä tähän, vaan seuraavaksi olemme yhteydessä sopimuskumppaneihin ja pyydämme heiltä siirtoluvan sopimuksille. Tämän jälkeen sopimukset syötetään kuntayhtymän sopimushallintajärjestelmään. Olemme myös varautuneet siihen, että sopimuksia löytyy vielä loppuvuonna lisää kunnista ja meillä on valmiudet käsitellä myös ne ennen vuoden vaihdetta, toteaa hallintojohtaja Juha Post.

Hallitus käsitteli kokouksessaan useita toimintaa ohjaavia ohjeita, joista osa hyväksyttiin ja osa esitettiin hyväksyttäväksi valtuustolle. Hyväksytyiksi tulivat muun muassa hankinta- ja sopimushallinnan ohjeet sekä suuri osa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeista. Kuntayhtymän hallintosäännön muutokset, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä omistajaohjausta koskevat ohjeet menevät valtuuston käsittelyyn marraskuun lopulla.

25.10.2021 Redaktion_Toimitus