Koronavirus ei osoita Pohjanmaalla laantumisen merkkejä. Kuluneen viikon aikana alueella todettiin yhteensä 122 uutta positiviisista tartuntatapausta. Maanantaina 15.11. kokoontunut Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä toteaakin Pohjanmaan täyttävän epidemian leviämisalueelle ominaiset tunnusmerkit.

Maanantaina 15.11. koronaviruksen ilmaantuvuuden luku on Pohjanmaalla 122. Positiivisiksi todettujen näytteiden osuus on kasvanut viimeisten kahden viikon aikana. Edellisten seitsemän vuorokauden ajalta positiivisten näytteiden osuus on 5,4 %. Viime päivien aikana uusia tartuntoja on todettu erityisesti Pohjanmaan alueen eteläosissa, jossa Närpiössä ja Kristiinankaupungissa on todettu laajoja tartuntaryppäitä. Tartuntoja on esiintynyt muun muassa koululaisilla. Noin 40 prosenttia tartunnoista on todettu alle 12-vuotiailla lapsilla, joista tartunnat leviävät herkästi perheisiin ja muihin tartunnan saaneiden lähihenkilöihin. Edelleen tartuntoja on todettu myös alueen pohjoisosissa sekä jälleen lisääntyvässä määrin Vaasassa.

Tilannekuvansa perusteella Pohjanmaan alue täyttää sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemän viruksen leviämisalueen tunnusmerkit. Ryhmä antoi tilannekuvan tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Ryhmä ei tehnyt muutoksia alueella voimassa oleviin suosituksiin. Edellisten päätösten mukaan kasvimaskin käytön suositus jatkuu Pohjanmaalla marraskuun loppuun saakka. Alueella kannustetaan myös edelleen rokotesuojan hankkimisen sekä testaamiseen matalalla kynnyksellä jo lievissäkin oireissa.

Alueella voimassa olevat suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa Vaasan keskussairaalan verkkosivuilta.

Matkustusta koskien koronaviruksen korkean tartuntariskin maat on tarkistettavissa THL:n verkkosivuilta.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 23.11.2021 ja tarvittaessa jo ajankohtaa aikaisemmin.

Leviämisalue entisen leviämisvaiheen sijasta

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut aikaisempien vaihekriteerien tilalle nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat epidemian leviämisalueiden epidemiologiset tunnusmerkit. Tunnusmerkit ovat luettavissa STM:n 11.11.2021 toimittamasta liitteestä.

Uudet epidemian leviämisalueelle ominaiset tunnusmerkit sisältyvät STM:n syyskuussa uudistettuun hybridistrategian toimintasuunnitelmaan. Edellytyksenä sen täysimääräiselle käyttöönotolle oli, että koronavirusrokotusten kohderyhmään kuuluvien 12 vuotta täyttäneiden vähintään 80 prosentin rokotuskattavuus on saavutettu tai, että kaikilla halukkailla kohdeväestöön kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokoteannosta. Koko maassa koronarokotukset ovat edenneet hyvin, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan edellä mainittu tavoite 80 prosentin rokotuskattavuudesta saavutettiin Suomessa 10.11.2021. Tämän seurauksena STM otti hybridistrategian täysimääräisesti käyttöön koko maassa 15.11.2021 alkaen.

Pohjanmaan koronatilanteen tunnusluvut kootusti

Epidemian leviämisalueen epidemiologiset tunnusmerkit: Täyttyvät Pohjanmaalla (Pohjanmaa on leviämisalue).

Koronavirustartuntojen määrä yhteensä: 4294 (maanantai 15.11.2021)

Alueellinen ilmaantuvuus (14 vrk): 122 (maanantai 15.11.2021)

Alueen koronavirusrokotustilanne (HUOM! Yli 12-vuotiaissa): Yhden rokoteannoksen saanut 86,6 % alueen väestöstä, kaksi rokoteannosta saanut 81,3 % alueen väestöstä (maanantai 15.11.2021)

Sairaanhoitopiirissä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleet, epidemian alusta alkaen, 15.11.2021: 19 henkilöä.

Kokouksen osallistujat:

Marina Kinnunen, VSHP, pj., Peter Nieminen, VSHP, Juha Salonen, VSHP, Heikki Kaukoranta, Vaasa, Tomas Häyry, Vaasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, AVI, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Karin Kainlauri, ELY, Hanna Hattar, tiedotus VSHP, Päivi Berg, siht. VSHP.

Pohjanmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän tehtävä ja kokoonpano

Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa alueellaan toimenpiteitä koronaviruksen aiheuttaman infektion (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Suositus- ja rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää kokonaisvaltaista arviota, jossa päätöksiä tehdään ja punnitaan epidemiologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten suhteen sekä suhteessa perusoikeuksiin.

17.11.2021 redaktion_toimitus