Pohjanmaan hyvinvointialue ottaa vastuun jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä noin kymmenen kuukauden kuluttua, 1.1.2022. Valmistelu etenee hyvin suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kymmenen kuukauden aikana on ratkaistava monia palveluiden järjestämiseen ja kuntayhtymän tehtäviin liittyviä kysymyksiä. Onnistumisen avain on tiivis yhteistyö kuntien kanssa.

– Kutsumme nyt kuntien asiantuntijoita ohjausryhmiin ja työryhmiin, että saamme kaikkien kuntien ja toimialojen osaamisen mukaan valmisteluun, sanoo kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen.

Kuntien kanssa valmistellaan myös tulevaa yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä työllisyyden, kotouttamisen ja oppilashuollon tehtävissä. Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä hyväksyi linjaukset yhdyspinnoiksi sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Hajanaisesta tietohallinnosta yhteisiin järjestelmiin

Tällä hetkellä hyvinvointialueen kuntien tietohallinnon ja digitalisaation järjestelmät ja ratkaisut ovat organisaatiokohtaisia. Niiden hallinta, kehittäminen ja yhteistyö ovat haastavia, minkä vuoksi niitä yhtenäistetään vaiheittain, kun Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Hyvinvointialueen ohjausryhmä hyväksyi suunnitelman sille, miten tietohallintoa aletaan yhdenmukaistaa.

 – Tällä hetkellä tietohallinnossa on monia päällekkäisiä ratkaisuja. Niiden yhtenäistäminen vaatii paljon töitä, mutta lopputulos tukee palveluiden ja hoidon järjestämistä, sanoo Marina Kinnunen.

Muutoksia tietohallinnon ja digitalisaation kokonaisuuteen tehdään vaiheittain. Vuoden 2021 aikana hankitaan välttämättömiä uusia järjestelmiä, kuten viestinnän, asiakirjahallinnan ja laadun seurannan järjestelmiä sekä tehdään muutoksia olemassa oleviin järjestelmiin. Näiden hankintojen ja muutosten tekemiseen ohjausryhmä esittää kuntayhtymän hallitukselle 4,5 miljoonan euron investointibudjettia.

Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä kokoontui tiistaina 23.2. Kokouksessa käsiteltiin myös muun muassa kuntayhtymän hallintosääntöä, sisäistä rekrytointisuunnitelmaa ja sopimusten siirtoa kunnilta kuntayhtymälle.

23.2.2021 Redaktion_Toimitus