Kotikäynti-lehti

Vaasan keskussairaala saapuu kotikäynnille kaikkiin alueen kotitalouksiin kahdesti vuodessa Kotikäynti-lehden muodossa. Kotikäynti on sairaalan tiedotuslehti, jossa kerrotaan sairaalan henkilökunnan työstä, potilaiden arjesta ja heidän hoidosta, osastojen ja poliklinikoiden toiminnasta sekä ajankohtaisista sairaalan tapahtumista ja toiminnan kehittämisestä. Kotikäynti-lehti ilmestyy koteihin keväisin toukokuussa ja syksyisin marraskuussa. Lehteä on tehty vuodesta 2006.

Kotikäynnin 2/2021 voit lukea Pohjanmaan hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta 1.1.2022 alkaen. Myös jatkossa julkaisemme kaikki Kotikäyntiä koskevat uutisemme uusilla verkkosivuilla.