Diabeteksen hoito on muuttunut paljon viime vuosina. Uudet hoitomuodot ovat antaneet vapautta diabetespotilaille, joiden hoito oli aiemmin tiukasti säänneltyä. Hoidon lähtökohtana ei enää ole sokerittomuus.

Digiartikkeli: Haiman hommia hoitamassa

3.7.2020 Redaktion_Toimitus