Tämä saavutettavuusseloste koskee digipalvelua https://www.vaasankeskussairaala.fi/ ja on laadittu 21.11.2019. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Avaava Digital Oy.

Numerointi saavutettavuusvaatimuksen edessä viittaa kyseiseen WCAG-ohjeissa esiintyvään kriteeriin (Web Content Accessibility Guidelines, suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet).

Lisätieto verkkosivujen sisällöstä, joka ei avaudu ruudunlukuohjelmille:

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään 1.1.2022. Vaasan keskussairaalan nykyiset verkkosivut suljetaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle perustetaan uusi verkkosivusto, joka sisältää myös erikoissairaanhoidon palvelut. Uudella sivustolla otetaan huomioon kohdat, jotka nykyisillä keskussairaalan sivuilla ovat tässä vaiheessa  saavutettavuudeltaan puutteelliset, kuten esimerkiksi navigointi nuolinäppäinten avulla.

Vaasan keskussairaalan nykyinen verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia eivätkä siten avaudu ruudunlukuohjelmille. Kyseiset liitetiedostot tullaan poistamaan, uudistamaan tai toteuttamaan saavutettavalla tavalla uudella verkkosivustolla 1.1.2022 alkaen.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia

1. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava

Kuvien tekstivastineet ovat puutteellisia.

Logoilla ja ikoneilla pääsääntöisesti oikeaoppiset tekstivastineet, mutta joistakin kuvista puuttuu tekstivastine. Koristekuvilla ei ole tekstivastineita jätetty tyhjiksi. Tekstivastineet eivät aina ole samalla kielellä kuin sivun muu sisältö.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Videoissa ei ole tekstitystä tai ääniselitettä.

Kaikissa videoissa ei ole tekstitystä ja niistä puuttuu ääniselitteet.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:

 • 1.2.5 Ääniselite (tallennettu)
 • 1.2.3 Ääniselite tai mediavastine (tallennettu)
 • 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)

Värikontrastit eivät ole riittävät.

Palvelussa on useita väriyhdistelmiä, jotka eivät täytä kontrastivaatimuksia. Myös teksti suoraan kuvan päällä on ongelmallista.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)
 • 1.4.11 Ei- tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Verkkopalvelun käyttö on ongelmallista, kun sisältöä suurennetaan.

Pääsivuston responsiivisuus toimii pääosin hyvin, mutta aivan suurimmilla suurennoksilla (300 % ja 400 %) tekstin oikea laita jää hieman peittoon. Nettilabra-sivusto ei mukaudu responsiivisesti lainkaan.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

 • 1.4.10 Responsiivisuus

Hallittava

Sisällön otsikkohierarkia ei ole johdonmukainen

Joiltakin sivuilta puuttuu pääotsikko. Joillakin sivuilla on merkittynä otsikko, mutta siinä ei ole tekstiä. Otsikkotasojen hierarkiassa on jätetty tasoja väliin. Sivujen sivuotsikko (page title) ei aina ole kuvaava.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

 • 2.4.2 Sivuotsikot

Linkkien tarkoitus ei käy ilmi linkkitekstistä.

Artikkeleissa käytetty laajasti linkkiä ”Lue koko artikkeli”. Tämä ei toimi irrallaan asiayhteydestä. Ajankohtaista-sivulla eri kohdissa samoja vuosilukuja käytetty linkkeinä. Ruudunlukijakäyttäjillä ei ole mahdollisuutta ymmärtää, mikä linkki viittaa mihin sisältöön. Linkistä tulisi myös käydä ilmi, jos siitä aukeaa jokin muu tiedosto, esimerkiksi PDF.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Näppäimistöfokus ei ole selkeästi näkyvissä kaikkialla.

Näppäimistön fokus on visuaalisesti selkeästi erottuva, mutta näppäimistökäyttö toimii niin virheellisesti, että fokus jää useimmiten piiloon (fokus siirtyy elementteihin, jotka ovat piilossa). Nettilabrassa näppäimistöfokus ei näy lainkaan.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Näppäimistöllä ei voi käyttää kaikkia verkkopalvelun toimintoja.

Näppäimistökäytössä on suuria puutteita. Kaikilla sivuilla fokus siirtyy automaattisesti alavalikkoon ja käy läpi kaikki alavalikot, vaikka koko valikkoa ei olisi avattu näkyviin. Tällöin käyttäjällä ei ole mitään ymmärrystä, missä fokus on. Hakutoimintoon ja haun suodattimeen ei pääse näppäimistöllä. Nettilabran kalenterin ajanvaraus ei ole lainkaan saavutettavissa näppäimistöllä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.1.1 Näppäimistö

Käyttäjällä ei ole mahdollisuutta ohittaa jokaisella sivulla toistuvaa navigaatiota.

Sivuilla ei ole Hyppää sisältöön -linkkiä eli linkkiä, joka on jokaisen sivun alussa ja jolla pääsee ohittamaan sivun valikkorakenteet ja siirtymään suoraan kunkin sivun pääsisältöön.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 2.4.1 Ohita lohkot

Ymmärrettävä

Palautelomakkeella on kenttiä, joiden valinnan muutos aiheuttaa muutoksen kontekstissa.

Palautelomake päivittyy automaattisesti kokonaan, kun tietyt vaihtoehdot valitaan, eli käyttäjä ei aktiivisesti valitse lomakkeen päivittymistä eikä siksi välttämättä ole edes tietoinen lomakkeella tapahtuneista muutoksista.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 3.2.2 Syöte

Toiminnallisuus ei ole yhtenäistä sivuston eri osissa.

Katso kohta 2. Kohtuuton rasite.

Toimintavarma

Käyttöliittymäkomponentit eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä.

Katso kohta 2. Kohtuuton rasite.

2. Kohtuuton rasite

Ymmärrettävä

Toiminnallisuus ei ole yhtenäistä sivuston eri osissa.

Pääsivuston toiminnallisuus on pääosin yhtenäistä. Kuitenkin esimerkiksi Nettilabra on visuaalisesti täysin erilainen kuin pääsivusto. Samoin lomakkeet, esimerkiksi palautelomake, poikkeavat täysin pääsivustosta. Myös rekrytointisivu on visuaalisesti täysin erinäköinen. Siellä on lisäksi ikoneita käytetty ilman selittävää tekstiä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen

Toimintavarma

Käyttöliittymäkomponentit eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä.

Lomakkeiden kenttien nimiä ei ilmoiteta ruudunlukijalle. Navigointi on epäjohdonmukaista ruudunlukijakäyttäjälle. Nettilab.fi -palvelussa ruudunlukijakäyttäjä ei pysty tekemään mitään, ja myös näppäimistökäyttö on puutteellista. Asiakirjojen (PDF-tiedostojen) sisältöä ei ole tehty saavutettavaksi.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sähköpostilla: viestinta(at)vshp.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

18.1.2021 redaktion_toimitus