Yleinen tiedonsaantioikeus

Omien rekisteritietojen tarkastaminen

Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä käsitellä häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus perustuu tietosuoja-asetukseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679).

Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Omia tietoja voi pyytää täyttämällä omien tietojen tarkastamista koskevan tarkastuspyyntölomakkeen. Voit esittää pyyntösi myös vapaamuotoisesti. Tarkista, että seuraavat tiedot löytyvät pyynnöstäsi:

 • pyydettävä tieto ja ajanjakso,
 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • osoitetiedot,
 • puhelinnumero sekä
 • allekirjoitus.

Vastaamme pyyntöösi mahdollisemman nopeasti, mutta enintään yhden kuukauden kuluessa.

Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimusta tarkastusoikeudesta, on hänelle annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen ja valitusosoituksineen.

Virheellisen tiedon oikaiseminen tai poistaminen

Henkilörekisterin tietojen on oltava virheettömiä ja rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia.

Mikäli esimerkiksi potilasasiakirjoissa on mielestäsi virheellinen tieto tai käyttötarkoitussidonnaisuuden kannalta turha tieto, voit käyttää virheen oikaisuvaatimus-lomaketta tai esittää pyyntösi myös vapaamuotoisesti.

Tarkista, että seuraavat tiedot löytyvät pyynnöstäsi:

 • oikaistava tieto sanatarkasti,
 • ehdottamasi muutos sanatarkasti,
 • perustelut ehdottamillesi muutoksille,
 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • osoitetiedot,
 • puhelinnumero sekä
 • allekirjoitus.

Vastaamme pyyntöösi mahdollisemman nopeasti, mutta enintään yhden kuukauden kuluessa.

Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy vaatimusta tiedon korjaamisesta, on hänelle annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen ja valitusosoituksineen.

Hakutekijät, jolla asiakirjaa on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä käytetään hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta, kiinteistötunnusta tai asianumeroa. Potilas- ja asiakastietojen hakutekijänä käytetään henkilötunnusta.

Tietojen maksullisuus

Omien rekisteritietojen tarkastamisessa, tietojen oikaisemisessa sekä käyttölokitietojen saaminen on maksutonta.

Muiden tietopyyntöjen kohdalla noudatamme Vaasan sairaanhoitopiirin vahvistamia asiakirja- ja tietopalvelumaksuja.

Valitusoikeus

Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, jos rekisterinpitäjä ei vastaa sinulle määräajassa tai jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietojasi (kieltäytymisen on aina perustuttava lakiin), ja jos mielestäsi kieltäytymiselle ei ole perusteita. Toimita tietosuojavaltuutetulle vapaamuotoinen hakemus ja liitä siihen kopiot kieltäytymistodistuksesta, oikaisuvaatimuksestasi ja virheellisestä asiakirjasta.

Linkki tietosuojavaltuutetun toimisto

 

Yhteystiedot tietopyynnön tekemiseksi

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojaselosteet

Tietovarannot

Toisiolain mukainen neuvontapalvelu

16.5.2022 Potilasarkisto 2