Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö (toisiokäyttö) tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö

Toisiolaissa (552/2019) säädetyt toissijaiset käyttötarkoitukset ovat:

  • tilastointi,
  • tieteellinen tutkimus,
  • kehittämis- ja innovaatiotoiminta,
  • opetus,
  • tietojohtaminen,
  • sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaus ja -valvonta sekä
  • viranomaisen suunnittelu- ja selvittelytehtävä.

Toisiolain mukainen neuvontapalvelu

VSHP:n neuvontapalvelun tavoittaa osoitteesta aineistopalvelut@vshp.fi. Aineistopalvelut opastavat käytettävissä oleviin rekistereihin, rekistereiden tietosisältöihin, tietojen soveltuvuuden arviointiin ja rekisteritietojen tilaukseen liittyvissä asioissa.

Aineistokuvaukset

Julkaistaan viimeistään 1.9.2021 mennessä sivustolla www.aineistokatalogi.fi.

23.6.2021 Potilasarkisto