Tietovarannot sisältävät Vaasan sairaanhoitopiirille kuuluvien tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa muodostuvia aineistoja, joita käsitellään tietojärjestelmien avulla tai analogisesti.

Tietovarannot, käyttötarkoitukset ja vastaava viranomainen

Hallinnon tietovarannot

Yleishallinnon tietovaranto

Käyttötarkoitus: lakisääteisten tehtävien hoitoon liittyvä asiankäsittely.

Tietoryhmät: pöytäkirjat ja liitteet, viranhaltijapäätökset, sopimukset, omistajaohjaus, sidonnaisuusilmoitus, omaisuuteen kohdistuvat vanhingonkorvaukset.

Tietopyyntö: kirjaamo / hallintojohtaja

Sairaanhoidonhallinnon tietovaranto

Käyttötarkoitus: lakisääteisten tehtävien hoitoon liittyvä asiankäsittely.

Tietoryhmät: viranhaltijapäätökset, kantelut, muistutukset, lääketieteellinen tutkimustoiminta.

Tietopyyntö: kirjaamo / johtavaylilääkäri.

Henkilöstöhallinnon tietovaranto

Käyttötarkoitus: henkilöstön palkkaaminen ja palvelussuhteen aikainen asiankäsittely.

Tietoryhmät: rekrytointi, palvelussuhdeasiat, työhyvinvointi.

Tietopyyntö: kirjaamo / HR-päällikkö.

Taloushallinnon tietovaranto

Käyttötarkoitus: taloushallintoon liittyvä asiankäsittely.

Tietoryhmät: tilinpäätös, kirjanpito, hinnoittelu, kunta- ja potilaslaskutus.

Tietopyyntö: kirjaamo / talouspäällikkö.

Tiedonhallinnan ja tietopalvelun tietovarannot

Käyttötarkoitus: tiedonhallintaan liittyvä asiankäsittely.

Tietoryhmät: tietopyynnöt, virheen oikaiseminen, käyttölokitiedot.

Potilas- ja asiakastietopyynnöt, virheen oikaiseminen: potilaskertomusarkisto.

Lokitietopyyntö: tietosuojavastaava.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot

Terveydenhuollon tietovarannot

Käyttötarkoitus: hoitosuhteen aikainen asiankäsittely.

Tietoryhmät: potilastietojärjestelmät ja arkistot.

Tietopyyntö: potilaskertomusarkisto.

Apteekkitoiminnan tietovaranto

Käyttötarkoitus: lääkehuollon aikainen asiakäsittely.

Tietopyyntö: apteekkari.

Sosiaalihuollon tietovaranto

Käyttötarkoitus: asiakassuhteen aikainen asiankäsittely.

Tietopyyntö: potilaskertomusarkisto.

Huollon tietovarannot

Hankinta- ja materiaaliyksikkö

Käyttötarkoitus: hankintoihin liittyvä asiankäsittely.

Tietoryhmät: hankinnat.

Tietopyyntö: kirjaamo / hankintajohtaja.

Kunnossapito ja kiinteistöhuolto

Käyttötarkoitus: kiinteistöjen huoltoon liittyvä asiankäsittely.

Tietopyyntö: kunnossapitopäällikkö.

Ympäristöhuolto

Käyttötarkoitus: ympäristöasioihin liittyvä asiankäsittely.

Tietopyyntö: tekninen johtaja.

Lääkintä- ja viestintätekniikka

Käyttötarkoitus: sähkölaitteisiin, lääkintälaitteisiin sekä viestintä- ja turvatekniikkaan liittyvä asiankäsittely.

Tietopyyntö: tekninen johtaja.

 

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

23.6.2021 Potilasarkisto