Pricktesti on välittömän allergian perustutkimus ja se voidaan tehdä kaikenikäisille.Testiä ei tehdä raskaana oleville naisille. 

Testi tehdään käsivarsien terveelle iholle. Voimakas auringonotto ja valohoito heikentävät testitulosta.

Luotettavan tuloksen saamiseksi suun kautta otettavat antihistamiinit on tauotettava vähintään viisi vuorokautta ennen testiä. Antihistamiineja sisältäviä lääkkeitä ovat mm. allergia– ja kutinalääkkeet. Antihistamiinin kaltaisesti vaikuttavia lääkkeitä ovat eräät mielialalääkkeet ja kipulääkkeet, mutta näiden tauottamisesta on aina neuvoteltava lähettävän lääkärin tai ihopoliklinikan henkilökunnan kanssa. 

Myös suun kautta otettavasta tablettikortisonilääkityksestä on hyvä keskustella etukäteen. Hengitettävät astmalääkkeet ja nenäsuihkeet eivät vaikuta testin tulokseen. Kortisoni–, pimekrolimuusi– ja takrolimuusivoiteiden käyttö tulee lopettaa kaksi vuorokautta ennen testausta. Kokeen suorituspäivänä käsivarsiin ei saa laittaa mitään voiteita ja ihon tulee olla puhdas ja kuiva. 

Pricktesti tehdään käsivarsiin siten, että testattava aine pistetään ihoon lansetin kärjellä kevyesti painaen. Tulos on nähtävissä 15 minuutin kuluttua. 

Positiivinen testitulos ei välttämättä merkitse allergiaa eikä negatiivinen tulos sulje pois allergiaa. Tämän vuoksi hoitava lääkäri arvioi tulokset aina suhteessa potilaan esitietoihin ja oireisiin

 

18.2.2021 Hudpolikliniken