Tutkimuksen tarkoitus

Munuaisbiopsian eli -koepalan avulla selvitetään munuaistaudin diagnoosi, joka puolestaan ohjaa hoitoa.

Esivalmistelut

Veren hyytymisen estävät lääkkeet vaativat tauotuksen toimenpiteen aiheuttaman vuotoriskin vuoksi. Lääketauko ohjataan erikseen munuaispoliklinikan kautta riippuen käyttämästäsi lääkkeestä ja lääkkeen käytön aiheesta.

Jos sinulla on sydämen tekoläppä tai alle vuoden sisällä asetettu sepelvaltimon stentti, ei veren hyytymistä estäviä lääkkeitä yleensä voi tauottaa. Näissä tilanteissa munuaisbiopsia tehdään vain erittäin painavasta syystä.

Vältä tavanomaisia tulehduskipulääkkeitä munuaisbiopsiaa edeltävän viikon aikana, koska ne vaikuttavat veren hyytymistä heikentävästi. Parasetamolin käyttö on tässä mielessä turvallista.

Tuo osastolle mukanasi ajantasainen lääkelista.

Tutkimus ja jälkiseuranta

Vuodeosastolle kutsutaan joko biopsiaa edeltäväksi illaksi tai biopsia-aamuksi. Tutkimusta ennen tulee olla ravinnotta edellisestä illasta kello 22  lähtien (paitsi diabeetikot). Verenpaine- ja sydänlääkkeet voidaan ottaa aamulla pienen vesimäärän kanssa. Halutessasi saat osastolla jännitystä lieventävää lääkitystä ennen toimenpidettä.

Munuaisbiopsiassa tehdään pisto toisen munuaisen alaosaan. Piston suorittaa röntgenlääkäri paikallispuudutuksessa ultraäänilaitteen avulla röntgenosastolla. Toimenpide kestää noin puoli tuntia, jota seuraa 4-6 tunnin vuodelepo osastolla. Toimenpiteen jälkeen vuodeosastolla seurataan vointia, virtsantuloa ja verenpainetta sekä pulssia. Jos ilmenee voimakasta kipua tai virtsa on veristä, ilmoita siitä hoitajalle välittömästi.

Saat syödä ja juoda, kun tutkimuksesta on kulunut tunti.

Kotiin pääset lääkärin määräyksen mukaisesti yleensä joko tutkimuspäivän iltana tai seuraavana päivänä.

Saat ajan munuaispoliklinikalle biopsialöydöksen kuulemista varten noin kuukauden päähän toimenpiteestä.

Toimenpiteen jälkeen tulee välttää raskaita ponnisteluja, esim. raskaiden taakkojen nostoa, noin viikon ajan. Sairauslomaa myönnetään työn luonteesta riippuen 3-7 vuorokautta. Vältä muiden kuin parasetamolia sisältävien särkylääkkeiden käyttöä viikko koepalan oton jälkeen.

28.1.2021 Dialyysiosasto