Adhd on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, josta käytetään myös nimitystä tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö. Kyseessä on neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. 

Adhd on yleinen toimintakykyä heikentävä häiriö, jonka esiintyvyys on noin viisi prosenttia, mutta esiintyvyysluvut vaihtelevat esimerkiksi käytetyistä kriteereistä riippuen. Usein adhd:hen liittyy samanaikaisesti muita neurologisia ja psykiatrisia häiriöitä. Adhd:n voidaan ajatella olevan joidenkin ihmisten ominaispiirre, joka voi näyttäytyä eri tavoin elämänkaaren eri vaiheissa. Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa osaltaan siihen, muodostuvatko adhd-oireet merkittäviksi toimintakyvyn rajoitteiksi vai jopa vahvuuksiksi, jos ne osataan kanavoida ja huomioida oikein.

Lähde: ADHD-liitto

23.7.2020 Akuuttipsykiatria 1