Adhd on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, josta käytetään myös nimitystä tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö. Kyseessä on neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. 

Adhd on yleinen toimintakykyä heikentävä häiriö, jonka esiintyvyys on noin 5 prosenttia, mutta esiintyvyysluvut vaihtelevat esimerkiksi käytetyistä kriteereistä riippuen. Usein adhd:hen liittyy samanaikaisesti muita neurologisia ja psykiatrisia häiriöitä. Adhd:n voidaan ajatella olevan joidenkin ihmisten ominaispiirre, joka voi näyttäytyä eri tavoin elämänkaaren eri vaiheissa. Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa osaltaan siihen, muodostuvatko adhd-oireet merkittäviksi toimintakyvyn rajoitteiksi vai jopa vahvuuksiksi, jos ne osataan kanavoida ja huomioida oikein.

Lähde: ADHD-liitto

9.6.2020 Redaktion_Toimitus