Mitä skitsofrenia on?

Skitsofrenia on nuorella aikuisiällä alkava psykiatrinen sairaus. Skitsofrenian vaikeasti tunnistettavia ennakko-oireita ovat usein ahdistus, masennus ja toimintakyvyn aleneminen. Ennakko-oireet voivat kestää muutamasta päivästä vuosiin ja saattavat välillä hävitä. Kaikki ennakko-oireita saaneet eivät sairastu psykoosiin.

Jos ensioireet kehittyvät psykoosiksi, oireina ovat voimakkaat ajattelun ja havaintokyvyn vääristymät, harhaluulot ja aistiharhat sekä poikkeava tunneilmaisu, kuten hajanainen puhe, outo käytös tai kiihtyneisyys.

Lähde: Terveyskirjasto

23.7.2020 Akuuttipsykiatria 1