Harmaakaihi tarkoittaa mykiön eli linssin samentumista. Tavallisin syy mykiön samentumiseen on ikääntyminen, mutta myös eräät yleissairaudet, lääkkeet tai silmätapaturmat voivat aiheuttaa kaihia. Samentunutta mykiötä ei saada millään hoidolla kirkastumaan, vaan se on poistettava silmästä leikkauksella.

Harmaakaihileikkauksessa samentunut mykiö poistetaan yleensä paikallispuudutuksessa ultraäänimenetelmää käyttäen. Poistetun mykiön tilalle asetetaan muovinen kirkas tekomykiö, jonka vahvuus lasketaan yksilöllisesti leikattavan silmän mittausten perusteella.

Kaihileikkaukset tehdään silmäyksikössä päiväkirurgisesti. Leikkausta varten silmä puudutetaan silmätipoilla. Joskus potilas joudutaan nukuttamaan kaihileikkausta varten.

Päiväkirurgiassa kaihileikkauksia tehdään vuodessa n.950.

Harmaakaihileikkausta varten potilaalle lähetetään kaksi aikaa; puhelinaika esitietojen selvittämistä varten sekä leikkausaika.

Puhelun aikana hoitaja selvittää potilaan esitiedot, mm. sairaudet ja lääkitykset, jotka ovat tärkeitä tietoja leikkauksen kannalta. Puhelun jälkeen lääkäri tekee sähköisen reseptin antibioottisilmätipoista, joita pitää tiputtaa kotona leikkausta edeltävänä päivänä molempiin silmiin.

Jälkitarkastus on yleensä lähettävän lääkärin vastaanotolla kuukauden kuluttua toimenpiteestä.

27.1.2020 Silmäyksikkö