Karsastuksella tarkoitetaan silmien normaalin yhteistoiminnan häiriötä,jossa toinen silmä on suunnattu suoraan havaintokohteeseen ja toinen karsastava silmä katsoo sisään-, ulos-, ylös- tai alaspäin. Karsastukseen on monia syitä, eikä yksittäistä syytä voida useinkaan osoittaa. Karsastuksen hoidossa pyritään saamaan kumpaankin silmään hyvä keskeinen näöntarkkuus sekä hyvä silmien yhteis- ja syvyysnäkö. Tähän lopputulokseen ei ole kuitenkaan mahdollista aina päästä ja siksi tavoitteeksi voidaan asettaa hyvä näöntarkkuus, näkemisen vaivattomuus ja ulkonäön korjaaminen. Hoitoon voi sisältyä useita eri muotoja: silmälasien ja/tai prismalasien määrääminen, peittohoito ja karsastusleikkaus.

13.7.2018 Redaktion_Toimitus