Karsastuksella tarkoitetaan silmien normaalin yhteistoiminnan häiriötä,jossa toinen silmä on suunnattu suoraan havaintokohteeseen ja toinen karsastava silmä katsoo sisäänpäin, ulospälin, ylöspäin tai alaspäin. Karsastukseen on monia syitä, eikä yksittäistä syytä voida useinkaan osoittaa. Karsastuksen hoidossa pyritään saamaan kumpaankin silmään hyvä keskeinen näöntarkkuus sekä hyvä silmien yhteisnäkö ja syvyysnäkö. Tähän lopputulokseen ei ole kuitenkaan mahdollista aina päästä ja siksi tavoitteeksi voidaan asettaa hyvä näöntarkkuus, näkemisen vaivattomuus ja ulkonäön korjaaminen. Hoitoon voi sisältyä useita eri muotoja: silmälasien ja/tai prismalasien määrääminen, peittohoito ja karsastusleikkaus.

13.5.2020 Silmäpoliklinikka