Hormonit toimivat läheisessä yhteistyössä elimistön muiden säätelymekanismien, keskushermoston ja immunologisen järjestelmän, kanssa.

Endokriiniset sairaudet johtuvat hormonien poikkeavasta erityksestä tai niiden puutteellisesta tai tavanomaisesta poikkeavasta vasteesta.

Hormoneja erittyy joskus poikkeavista kudoksista, kuten pahanlaatuisista kasvaimista.

Toiminnallisten häiriöiden lisäksi endokriinisissä eli hormonia tuottavissa kudoksissa voi esiintyä kasvaimia. Suurin osa kasvaimista on hyvänlaatuisia. Osa on pahanlaatuisia.

Sairauksien toteamisen apuvälineinä käytetään usein laboratoriokokeita, joista keskeisessä asemassa ovat hormonimääritykset. Häiriöiden paikantamistutkimuksissa käytetään kuvantamistutkimuksia: ultraääni, viipalekuvaus, magneettikuvaus, isotooppikuvaukset ja PET-tutkimus.

Yleisempiä endokriinisiä sairauksia ovat diabetes, luukato, lihavuus ja erilaiset kilpirauhassairaudet.

Tämänkin erikoisalan hoitoketjussa on työjako perusterveydenhuollon ja erikoishoidon välillä. Sairauksien alkutoteaminen tapahtuu alueen terveyskeskuksissa. Jatkotutkimukset ja hoito toteutuvat suurimmaksi osaksi myös terveyskeskuksissa. Jatkohoidosta terveyskeskuslääkäri voi kysyä puhelimitse tai kirjeitse neuvoa alueen sairaaloiden sisätautilääkäreiltä tai tehdä tarvittaessa lähetteen keskussairaalan endokrinologille. Monasti jatkohoito toteutuu omassa terveyskeskuksessa.

23.10.2015 VKSadmin