ortognaattinen hoito = purennan korjaus sis. hampaiden oikomisen ja leukaleikkauksen

Potilaat tulevat VKS:aan lähetteellä. Tutkimus ja hoitosuunnitelma tehdään eri erikoisalojen yhteistyönä. Ennen hoidon aloitusta on hampaiden perushoidon oltava kunnossa. Oikomishoidon aikana potilas käy säännöllisesti omalla hammaslääkärillä perushoidossa ja mahdollisissa akuuteissa tilanteissa (esim. lohkeamat, juurihoidot ).

Ortognaattinen hoito on yksilöllistä ja kestää yleensä aktiivivaiheessa useamman vuoden. Noin hoidon puolivälissä on leukaleikkaus, joka tehdään nukutuksessa. Leikkauksen yhteydessä potilas on sairaalassa 1-2 yötä. Sairausloman pituus riippuu leikkaustoimenpiteestä ja on 1-4 viikkoa. Leikkauksen jälkeen oikomishoito jatkuu ns. kumivetovaiheella. Potilaan täytyy noudattaa saamiaan ohjeita tarkasti.

Kun aktiivinen oikomishoito on valmis, poistetaan kiinteät kojeet ja alkaa ylläpitovaihe. Ylläpito- eli retentiovaiheessa potilas saa kiinteiden kojeiden poistamisen jälkeen irroitettavat oikomislaitteet, joita on käytettävä ohjeiden mukaisesti hoitotuloksen pysymiseksi. Yleensä ylläpitokojeita käytetään ensimmäiset 4 kk 13-14 h / vrk. Tämän jälkeen kojeita pidetään kaksi vuotta 8-9 h / vrk (ns. yöpito). Kojeiden pitoa vähennetään tämän jälkeen asteittain hammaslääkärin ohjeiden mukaisesti, mutta lopuksi kojeita tulee vielä pitää 1-2 yötä viikossa loppuelämän, jos potilas haluaa hoidollisen lopputuloksen pysyvän.

 

2.12.2015 VKSadmin