Angina pectoris tarkoittaa sydänperäistä rintakipua, joka on yksi sepelvaltimotaudin oireista. Sepelvaltimoiksi kutsutaan sydämen pinnalla kulkevia valtimosuonia, jotka huolehtivat sydänlihaksen veren- ja hapensaannista. Sepelvaltimotaudin pääsyy on valtimoiden sisäseinämiin kertynyt rasva. Se kovettuu pesäkkeiksi, jotka vähitellen pienentävät verisuonen läpimittaa ja verenvirtaus vähenee.

Stabiili sepelvaltimotauti:

Tyypillinen angina pectoris -kipu tuntuu puristavana tai painavana keskellä rintaa. Se voi säteillä kaulaan, vasempaan käsivarteen, hartioihin, lapaluiden väliin tai ylävatsaan. Jos se ilmaantuu ruumillisessa tai henkisessä rasituksessa ja helpottuu levossa tai Nitron avulla puhutaan stabiilista sepelvaltimotaudista.

Epästabiili sepelvaltimotauti:

Epästabiilissa sepelvaltimotaudissa sydänlihas kärsii ohimenevästä vaikeasta hapenpuutteesta.  Sepelvaltimo on tilapäisesti tukossa, mutta hapenpuute sydänlihaksissa ei kuitenkaan johda pysyvään vaurioon.  Oireet ovat kuitenkin samantyyppiset kuin sydäninfarktissa:

  • vaikeat rintakivut ilman rasitusta
  • rintakivut jotka eivät anna periksi levossa
  • rintakivut jotka eivät anna periksi Nitron avulla
  • Nitron tarve lisääntyy.
28.4.2021 Hjärtavdelningen 2