Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää erilaisten rytmihäiriöiden syyt ja mahdollisesti hoitaa ne. Tutkimuksen jälkeen on välittömästi mahdollista tehdä ablaatiohoito ja yrittää sillä parantaa rytmihäiriö. Ablaatiohoito sopii tavallisimmin rytmihäiriöihin, joiden alkuperä on sydämen eteisessä. Silloin ilmenee sydämentykytysjaksoja, jotka johtuvat synnynnäisestä, ylimääräisestä johtoradasta sydämessä. Ylimääräisiä johtoratoja voi esiintyä eteiskammiosolmukkeen lähellä tai eteisten ja kammioiden välissä.

Lievä nuhaisuus ei estä tutkimusta, mutta kuumeen ja/tai yskän tai kovan flunssan iskiessä juuri ennen tutkimuspäivää, pyydetään tutkittavaa ilmoittamaan asiasta sydänasemalle.

Tutkimusta ei tehdä raskaana oleville. Mahdollisen raskauden varmistamiseksi teemme raskaustestin (verikoe) kaikille tähän tutkimukseen tuleville fertiilissä iässä oleville naisille.

Tutkimukseen tultaessa on oltava syömättä ja juomatta vähintään kuusi tuntia. Aamulääkkeet voi ottaa pienen vesitilkan kanssa, ellei ole muuta määrätty.

Omega-valmisteet tauotetaan viisi päivää ennen toimenpidettä.

Sydänasemaan tulee ottaa yhteyttä, jos tutkittavalla on käytössä Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis tai Lixiana.

 

Tutkimuksen kulku:

Tutkimus tehdään paikallispuudutuksessa oikean tai vasemman reisilaskimon kautta. Nivustaive puudutetaan ja reisilaskimoon asetetaan kanyyli. Kanyylin kautta viedään ohuet tutkimuskatetrit sydämen oikeaan eteiseen, oikeaan kammioon, sydämen väliseinään ja sydänlaskimoon. Kun katetrit ovat paikallaan, yritetään aiheuttaa rytmihäiriö. EKG-rekisteröinnin avulla tutkitaan rytmihäiriöiden laatu.

 

Heti tutkimuksen jälkeen voidaan tehdä ablaatiohoito. Ablaatiokatetrin kautta johdetaan radiofrekvenssienergiaa, joka lämmittää katetrin kärjen 60–70 asteeseen. Tämä aiheuttaa johtoradan vaurioitumisen niin, ettei se enää kykene aiheuttamaan rytmihäiriöitä. Toimenpide kestää 1-2 tuntia. Tutkimuksen jälkeen tutkittava on sänkypotilaana vuodeosastolla kolme tuntia.

 

Kotiutus:

Kotiutus tapahtuu tutkimuspäivänä tai tutkimusta seuraavana päivänä. Sairaslomaa kirjoitetaan yksi viikko.Tutkimuksen jälkeen ei saa itse ajaa autolla kotiin. Pyydettäessä saa edestakaisen matkatodistuksen.

 

Jatkohoito:

Toimenpiteen jälkeen on noin viiden vuorokauden ajan syytä välttää raskaiden taakkojen nostamista, pyöräilyä, uintia, kuumia löylyjä saunassa ja kuumia kylpyjä.Suihkuun voi mennä seuraavana päivänä. 

Steriilin harsotaitoksen annetaan olla haavan päällä ensimmäisen vuorokauden ajan ja haava pidetään kuivana ja puhtaana. Tarvittaessa haavan päälle vaihdetaan kuivia harsotaitoksia, mikäli haavasta edelleen tihkuu verta tai taitokset ovat kastuneet.

Nivunen voi olla arka ja vähän punoittava jonkin aikaa ja pistokohdan alueella voi tuntea vähän turvotusta joitakin viikkoja toimenpiteen jälkeen.

Jos pistokohdassa esiintyy jälkivaivoja, tulee sydänasemaan ottaa yhteyttä.

 

29.11.2019 Sydänasema