Toimenpiteen kulku:

Pallolaajennus tehdään samassa paikassa kuin sepelvaltimovarjoainekuvas (koronaariangiografia) ja toimenpiteenä se on suunnilleen samanlainen.

Pallokatetri kuljetetaan nivustaipeeseen tai ranteeseen asetettavan kanyylin kautta sepelvaltimoahtaumaan. Kun katetri on ahtauman kohdalla, sen kärjessä oleva pallo täytetään, jolloin ahtauma laajenee. Verivirtaus estyy lyhyeksi ajaksi, mikä voi joskus aiheuttaa rintakipuja. Kun pallo hetken kuluttua tyhjennetään, kivut useimmiten häviävät.

Useimmissa tapauksissa asennetaan stentti (metallitukiverkko) verisuonen seinämään pitämään suoni laajentuneena. Stentin laiton yhteydessä aloitetaan lääkitys (Plavix tai Clopidogrel) estämään tukoksia stentissä. Lääkettä otetaan päivittäin lääkärin määräyksen mukaan.

Pallolaajennuksen jälkeen potilas viedään takaisin osastolle tai tarpeen mukaan sydänvalvontaosastolle. Mikäli toimenpide tehdään nivusen kautta, potilaan tulee maata sängyssä muutaman tunnin ajan toimenpiteen jälkeen.     

 

Kotiutus:

Pallolaajennuksen jälkeen kotiutus 1-2 päivän kuluttua.

Toimenpiteen takia ei saa itse ajaa autolla kotiin. Pyydettäessä saa edestakaisen matkatodistuksen.

Sairasloma on lyhyt, korkeintaan 1 viikko riippuen työn rasittavuudesta.

 

Muuta:

Lentokenttien metallinpaljastimet eivät vahingoita stenttiä (metallitukiverkkoa) eivätkä aiheuta hälytystä.

Lääkärintodistusta asiasta ei tarvita.

Magneettitutkimus (MRI) voidaan tehdä stentistä huolimatta.

Pallolaajennus ei paranna varsinaista perussairautta eli sepelvaltimotautia. Siksi on tärkeää keskittyä riskitekijöihin kuten korkea kolesteroli, tupakointi, korkea verenpaine (hypertonia), ylipaino ja liikunnan vähyys.

2.12.2015 VKSadmin