Sähköinen rytminsiirto (kardioversio) tehdään sydämen rytmihäiriön eli eteisvärinän hoitona. Toimepide tehdään sydänvalvontaosastolla E2. Toimenpide jälkiseurantoineen kestää noin 3 tuntia. Rytminsiirtoa varten sisätautien poliklinikalta lähetetään kutsu verikokeisiin, EKGhen, tarvittaessa keuhkojen röntgenkuvaan ja hoitajan vastaanotolle ennen toimenpidettä. Jos rytmi tuntuu normalisoituvan odotusaikana, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen asian varmistamiseksi (EKG).

Verenohennuslääkettä (Marevan, Pradaxa, Xarelto tai Eliquis) käytetään estämään eteisvärinään liittyvää veritulppa- ja aivohalvausriskiä. Huolellisesti toteutettu verenohennushoito on tärkeää, jotta rytminsiirto voidaan tehdä turvallisesti. Verenohennushoitoa jatketaan rytminsiirron jälkeen vähintään 4 viikon ajan. Jos tabletinotto unohtuu, ota yhteyttä rytminsiirtojonon hoitajaan puh (06) 213 2633.

Marevan-lääke

INR-arvon on oltava hoitotasolla ( yli 2 ) vähintään 3 viikon ajan ennen rytminsiirtoa niin että INR on otettu vähintään kerran viikossa. INR otetaan ja Marevan-annokset määrätään omassa terveyskeskuksessa (tai työterveydessä). Ota Marevan-kortti (tai Marevan-annokset ja INR-arvot) mukaan rytminsiirtoon tullessasi.


Pradaxa-lääke

Lääke tulee ottaa säännöllisesti kaksi kertaa päivässä. Tutustu seurantalomakkeeseen ja ota se mukaan rytminsiirtoon tullessa. Rytminsiirto voidaan tehdä 4 viikon kuluttua sillä edellytyksellä, että lääke on ollut säännöllisessä käytössä.


Xarelto-lääke

Lääke otetaan säännöllisesti kerran päivässä, aterian kanssa. Ota seurantalomake mukaan rytminsiirtoon tullessa. Rytminsiirto tehdään 4vk kuluttua säännöllisen lääkkeenkäytön jälkeen.


Eliquis-lääke

Lääke otetaan säännöllisesti kaksi kertaa päivässä. Ota seurantalomake mukaan rytminsiirtoon tullessa. Rytminsiirto tehdään 4vk kuluttua säännöllisen lääkkeenkäytön jälkeen.

2.12.2015 VKSadmin