Terveen ihmisen verenpaine vaihtelee jatkuvasti riippuen mm. ruumiillisista ponnistuksista. Jos verenpaine on pysyvästi koholla on kyseessä hypertonia eli kohonnut verenpaine. Kohonnut verenpaine ei yleensä anna oireita. Kohonneeseen verenpaineeseen on monta syytä. Elämäntavat ovat keskeisessä asemassa, mutta myös perintötekijät vaikuttavat verenpaineeseen.

Ainoastaan harvoilla ihmisillä löytyy kohonneen verenpaineen taustalta jokin tietty sairaus, esim. munuaissairaus tai hormonia tuottava tuumori. Valtaosalla, noin 95 %, on kyseessä ns. essentiaalinen eli primaari hypertonia. Verenpaineen kohoamiselle ei tällöin ole mitään selvää syytä. Verenpainetta kohottavat elintavat ovat tässä erittäin keskeisessä asemassa:

 • runsas ruokasuolan käyttö
 • liikapaino
 • runsas säännöllinen alkoholinkäyttö
 • liikunnan puute 
 • stressi.

Verenpaineen ollessa pysyvästi koholla kuormittuvat sydän ja koko verenkiertoelimistö. Korkea verenpaine kiihdyttää myös valtimoiden kalkkeutumista, joka puolestaan lisää vaaraa sairastua sepelvaltimotautiin ja aivohalvaukseen.

Kohonnen verenpaineen hoito:

Kohonnutta verenpainetta hoidetaan elämäntapamuutoksilla:

 • suolan käytön vähentäminen
 • laihduttaminen
 • liikunnan lisääminen
 • alkoholin käytön vähentäminen
 • rasvan käytön vähentäminen
 • tupakoinnin lopettaminen.

Lääkitys:

Mikäli elämäntapamuutoksilla ei kohonnutta verenpainetta saada alenemaan aloitetaan lääkehoito. Beetasalpaajat, ACE-estäjät, kalsiumestäjät ja diureetit alentavat kaikki verenpainetta vähän eri vaikutusmekanismeilla. Usein käytetään kahta tai useampaakin lääkettä samanaikaisesti normaalin verenpaineen saavuttamiseksi.

28.4.2021 Hjärtavdelningen 2