Gynekologiset syövät ovat lähtöisin naisen lisääntymiselimistä. Gynekologisia syöpiä ovat

  • kohdunkaulan syöpä
  • munasarjan tai munajohtimen syöpä
  • kohdun runko-osan syöpä
  • emättimen syöpä
  • ulkosynnyttimien syöpä

Gynekologinen syöpä todetaan tutkimuksissa, joita ohjaa gynekologisiin syöpiin perehtynyt erikoislääkäri.

Gynekologisen syövän hoitokeinoja ovat leikkaus, solunsalpaajahoito ja sädehoito. Solunsalpaajat ovat lääkkeitä, jotka tuhoavat syöpäsoluja. Ne voidaan ottaa suun kautta tai antaa suonensisäisesti. Hoidossa voidaan käyttää yhtä tai useampaa hoitomuotoa. Hoitomuodon valintaan vaikuttaa syöpätyyppi ja syövän levinneisyys. Syövän hoito tehoaa parhaiten silloin, kun syöpä on havaittu ajoissa.

Suurin osa potilaista lähetetään Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) leikkaukseen ja hoitoon Tyksin naistentautien osastolle. Joissakin leikkauksissa käytetään apuna robottia, ja se lisää tarkkuutta ja nopeuttaa toipumista.

Useimmat solunsalpaajahoidot annetaan Vaasan keskussairaalassa.

Sädehoito annetaan yleensä Tyksin sädehoitopoliklinikalla, lähinnä sisäinen/kohdistettu sädehoito. Ulkoinen sädetys annetaan myös Vaasassa sädehoitopoliklinikalla.

Hoitojen jälkeen tilannetta seurataan. Se tapahtuu ensin erikoissairaanhoidossa, eli Vaasan keskussairaalassa ja siirtyy myöhemmin perusterveydenhuoltoon, eli terveysasemalle.

 

Lisätietoa:

Tietoa gynekologista syövistä (Suomen gynekologiset syöpäpotilaat ry)

Naistalo (Terveyskylä)

Kohdunkaulan syöpä (Terveyskirjasto)

Kohdunkaulan syöpä (Syöpäjärjestöt)

Kohdunrungon syöpä (Terveyskirjasto)

Kohdunrungon syöpä (Syöpäjärjestöt)

Munasarjasyöpä (Terveyskirjasto)

Munasarjasyöpä (Syöpäjärjestöt)

Ulkosynnyttimien syöpä (Terveyskirjasto)

 

15.9.2020 Forskningsskötare