Osa murtumista hoidetaan kipsauksella, esimerkiksi ranne-, nilkka- ja säärimurtumat, mikäli niiden asento on hyvä. Vaikeammat huonoasentoiset murtumat saattavat vaatia sekä leikkausta että kipsausta. Kipsi vaihdetaan hoidon aikana kevyempään lasikuitukipsiin. Kipsaus tapahtuu arkipäivisin kirurgian poliklinikalla "kipsimestarin" vastaanotolla. Sauvakävelyharjoittelu aloitetaan osastohoidon aikana. Kipsinhoito-ohjeet annetaan potilaalle osastolla ja kyynärsauvat saa lainaksi kotiin. Kipsausaika on yleensä noin kuusi viikkoa.

2.12.2015 VKSadmin