Aivotärähdys on ulkoisen vamman aiheuttama lyhytaikainen, alle 30 minuuttia kestävä, ohimenevä tajunnanhäiriö johon ei liity mitään pysyviä jälkiseurauksia. Esimerkiksi reilun kaatumisen tai putoamisen jälkeen jolloin pää kolahtaa kovaa alustaa vasten. Aivotärähdyksestä ei jää pysyviä vammoja.

Oireita lievissä tapauksissa ovat päänsärky, pahoinvointi ja väsymys.

Lievimmissä tapauksissa voinnin seurannan voi suorittaa kotona.

On hyvin tärkeää, että lasta herätellään yön aikana pari kertaa täysin hereille ja tarkistetaan, että lapsi voi hyvin. Tämä tehdään, jotta mahdollinen tajunnan tason aleneminen voitaisiin havaita.

Jos lapsi on vaikeasti heräteltävissä, ottakaa yhteys päivystykseen.

Lapsi saa leikkiä, syödä ja juoda normaalisti.

Vuodelepoa ei tarvita.

Lapselle voi tarvittaessa antaa kipulääkettä.

Lapsen olisi hyvä olla kotona seuraavana päivänä.

2.12.2015 VKSadmin