Leikkauksen jälkeen järjestetään yksi kontrolli Vaasan keskussairaalassa, minkä jälkeen seuranta tapahtuu omassa terveyskeskuksessa esimerkiksi 3-5 vuoden välein.

 

Vaasan keskussairaalasta lähetetään kehotus varata aika röntgenkontrolliin ja fysioterapeutin arvioon omaan terveyskeskukseen. Kuvat ja fysioterapeutin täyttämä lomake lähetetään Vaasan keskussairaalaan leikanneen lääkärin nähtäväksi. Lääkäri päättää kuvien ja seurantalomakkeen perusteella seuraavan kontrollin ajankohdan.

Lisätietoja

Kirurgian poliklinikalta sairaanhoitajalta, puh 06 213 1545 (torstaina  klo 8 – 9)

tai sihteeriltä arkipäivisin klo 8 - 15 puh 06 213 4495  ja 06 213 4529.

15.12.2015 kirurgiska polikliniken 1