Lonkan nivelrikon yleisimmät oireet ovat rasituskipu ja nivelen jäykistyminen. Taudin edetessä tulee myös leposärkyä. Leikkauksen tavoitteena on poistaa kivut ja palauttaa lonkan liikkuvuus. Kulunut nivel korvataan tekonivelellä, joka valitaan yksilöllisesti.

Yleiskunto

Mahdolliset perussairaudet (esim. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes) tulee olla hyvällä hoitotasolla ennen leikkausta. Monipuolinen ravinto, liikunta sekä riittävä uni edistävät toipumista leikkauksen jälkeen. Huolehdi kunnostasi liikkumalla mahdollisuuksien mukaan. Suositeltavia liikuntamuotoja ovat mm. kävely, pyöräily ja vesiliikunta. Lonkkaniveltä liikuttavien lihasten hyvä kunto auttaa ja nopeuttaa toipumista.

Infektiot

Mahdolliset tulehdukset, esim. virtsatie-, hammas-, hengitys- tai ihotulehdukset on hoidettava ennen leikkausta, koska ne voivat lisätä infektioriskiä. Hammaslääkärissä on käytävä ennen leikkausta, vaikka sinulla olisi hammasproteesit. Hammaslääkäritodistus on voimassa kahdeksan kuukautta.

Apuvälineet

Ennen leikkaukseen tuloa täytyy kotikunnan terveyskeskuksesta lainata apuvälineitä helpottamaan päivittäisiä toimintoja: kyynärsauvat/rollaattori, wc-koroke, korotustyyny, sängynjalan korokkeet, tarttumapihdit, sukanpukemislaite, lisäksi voit ostaa pitkävartisen kenkälusikan. Ota sairaalaan mukaan tukevat ja helpot jalkineet sekä liikkumiseen tarvitsemasi apuvälineet.

Esikäynti

Saat kutsun 3-4 viikkoa ennen leikkausta preoperatiiviselle poliklinikalle sairaanhoitajan, fysioterapeutin sekä leikkaavan lääkärin vastaanotoille. Käynnin yhteydessä kerrotaan tarkemmin leikkauksesta.

 

Leikkauspäivä

Leikkauspäivän aamuna tulet preoperatiiviselle poliklinikalle Y2 aikaisemmin ilmoitettuna aikana. Sieltä sinut saatetaan leikkausosastolle. Leikkaus tehdään selkäydinpuudutuksessa ja se kestää noin  1,5 tuntia.

 

Leikkauksen jälkeen sinut siirretään heräämöön. Puudutuksen hävittyä liikuttele varpaita ja nilkkoja säännöllisesti laskimotukosten ehkäisemiseksi. Heräämöstä sinut siirretään osastolle T2, jossa hoitoaika noin 2-4 päivää leikkauksen jälkeen.

Kuntoutus

Mahdollisuukien mukaan sinut autetaan jalkeille kävelytelineen tai sauvojen avulla jo leikkauspäivänä. Kävellessä saat kuormittaa leikattua jalkaa lääkärin määräyksen mukaan. Tavoitteena on, että liikut mahdollisimman pian omatoimisesti ja selviydyt itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Liikkumisen apuvälineitä käytetään siihen saakka, kunnes kävely on kivutonta ja onnistuu ilman ontumista.

 

Lonkan hyvällä liikkuvuudella ja lihasvoimalla on suuri merkitys ontumattoman ja luonnollisen kävelytekniikan onnistumiselle. Liikeharjoitukset aloitetaan ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä ja niitä jatketaan, kunnes lonkassa on hyvä liikkuvuus ja lihasvoimat ovat palautuneet. Kuntoutuminen vaatii aktiivista ja omatoimista harjoittelua. Riittävä kipulääkitys helpottaa liikkumista ja jumppaliikkeiden tekemistä.

 

Vältä kuuden viikon ajan leikkauksesta leikatun lonkan koukistamista yli 60/90°, lonkan voimakkaita kiertoliikkeitä ja jalan viemistä ristiin toisen jalan yli. Huomioi edellä mainitut asiat mm. peseytymisessä ja pukeutumisessa. Vältettäviä toimintoja ovat esim. matalalla istuminen tai esineiden poimiminen lattialta ilman apuvälineitä. Mikäli leikattu lonkka kipeytyy liikkumisesta tai harjoittelusta, rasitusta tulee väliaikaisesti vähentää.

Asentohoito

 

Leikkauspäivänä olet selinmakuulla. Leikattu jalka tuetaan tarvittaessa tyynyillä. Seuraavana päivänä voit avustettuna kääntyä leikkaamattoman kyljen puolelle. Tällöin jalkojen välissä on oltava tukevat tyynyt estämässä leikatun jalan painumista virheelliseen asentoon. Leikatulle puolelle voit kääntyä haavakivun salliessa. Kun makaat kyljellä, tulee jalkojen välissä olevaa tyynyä käyttää noin kuusi viikkoa.

 

Vuoteesta nouseminen
 

Selinmakuulla vie leikkaamaton jalka koukkuun ja nosta lantiota sekä leikattua jalkaa lähemmäs sängyn reunaa. Siirrä jalat sängyn reunan yli ja kohottaudu istumaan käsillä avustaen. Korkeaa tuolia tai istuinkoroketta täytyy käyttää kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen. Istuessa painon tulee olla tasaisesti molemmilla pakaroilla.

 

Kotona leikkauksen jälkeen
 

Kotona on tärkeää noudattaa osastolta saatuja haavanhoito-ohjeita. Ota ensijaisesti yhteys kotikunnan terveyskeskukseen, mikäli leikkaushaavassa esiintyy lisääntyvää kipua, punoitusta, turvotusta tai se alkaa erittää enemmän. Mahdolliset muut tulehdukset täytyy aina hoitaa, koska ne voivat levitä tekoniveleen myös muualta elimistöstä. Ennen mahdollisen antibioottikuurin aloittamista täytyy leikkaushaavalta ottaa bakteeriviljelynäyte.

 

Jos sinulle suunnitellaan hammas- tai muita kirurgisia toimenpiteitä, muista kertoa hoitavalle lääkärille tekonivelestäsi. Ennaltaehkäisevää antibioottia suositellaan, jos toimenpiteitä tehdään puolen vuoden aikana leikkauksen jälkeen. Toisinaan antibiootin tarve voi jatkua pidempään.


Autolla ajamista tulee välttää ainakin jälkikontrolliin saakka. Leikkauksen jälkeen voit kuitenkin istua henkilöauton kyydissä, mikäli autoon meneminen ja ulostuleminen onnistuvat lonkan liikerajoitusten mukaan. Auton istuimella täytyy olla koroketyyny, lisäksi istuimen ja selkänojan tulee olla asetettuina valmiiksi taaksepäin.


Seksuaalielämässä suositellaan erityistä varovaisuutta asentojen suhteen kahden ensimmäisen kuukauden aikana leikkauksen jälkeen. Voimakkaita lonkan taivutuksia on vältettävä.


Alkuvaiheessa suositellaan kävelyä ja jumppaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Noin kuuden viikon kuluttua leikkauksesta saat kutsun kotikunnan terveyskeskuksen fysioterapeutin vastaanotolle. Hän tarkistaa mm. kävelyn sujuvuuden sekä lonkan liikkuvuuden. Tällöin saat myös uuden jumppaohjelman. Vesivoimistelu, uinti, sauvakävely ja hiihto ovat suositeltavia liikuntamuotoja lonkkaproteesileikkauksen jälkeen. Juoksemista ja pallopelejä tulisi välttää. Raskaiden esineiden nostamista ja kantamista on syytä välttää noin 2-3 kuukautta.

 

Jälkitarkastus on kirurgian poliklinikalla noin 2-3 kuukauden kuluttua leikkauksesta.

Lentokentän metallinpaljastin voi reagoida tekoniveleen, mutta tekonivelestä ei anneta mitään kirjallista todistusta.

 

 

 

 

 

23.2.2018 Kirurgian poliklinikka 2