Pyydämme Teitä käymään hammaslääkärissä tarkistuttamassa hampaanne ja suun limakalvot hyvissä ajoin ennen tekonivelleikkausta, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut yli kahdeksan (8) kuukautta tai suun alueella on tulehdusoireita.

 

Tulehduspesäkkeet voivat olla täysin oireettomia suun limakalvoilla, ikenissä, hampaissa ja hampaattomassa leukaluussa. Tulehdus vaarantaa tekonivelleikkauksen onnistumisen, sillä hampaiden ja leukojen tulehduspesäkkeiden bakteereiden tiedetään pääsevän verenkiertoon ja sitä kautta myös tekonivelalueelle. Tämän vuoksi hammaslääkärinne tulisi tehdä myös röntgenkuvaus. Juurihoidot on hoidettava kokonaan loppuun. Mahdollisesta hampaan poistosta on oltava vähintään 2 viikkoa leikkaukseen.

 

Jos tulehduksen hoitoa ei ole saatu valmiiksi ennen sovittua leikkauspäivää, soittakaa vastaavalle hoitajalle, jolloin leikkausta voidaan siirtää.

Ortopedian vastaavan hoitajan puhelinnumero on (06) 213 4114, puhelinajat ma, ti ja to kl 9-11

Hammashoidosta vastaa oman kunnan terveyskeskus.

Myös yksityisen hammaslääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja hoidosta saa korvausta KELA:lta.

 

Palauttakaa alla oleva hammaslääkärin täyttämä lausunto keskussairaalaan proteesihoitajakäynnin yhteydessä.

 

 

 

Potilaan nimi ja henkilötunnus: ____________________________________

 

Hammaslääkärin lausunto       

 

Mikäli hampaattoman leukaluun on todettu olevan terve aiemmin otetussa ortopantomografiassa (OPTG), uutta röntgentutkimusta ei tarvita. Suun tarkistus tarvittaessa.

 

OPTG tehty ___ / ____ 20___                  Hampaaton suu □

 

Tiedoksi hoitavalle ortopedille: ____________________________________

 

____________________________________________________________

 

____________________________________________________________

 

Suorittamassani tarkastuksessa olen todennut potilaan hampaiden, leukojen ja suun limakalvojen olevan hoidetut tekonivelleikkausta varten.

 

_________________________ 

Paikka ja aika

 

_______________________________________

 Lääkärin allekirjoitus ja puhelinnumero

 

      

15.12.2015 kirurgiska polikliniken 1