Krooninen myelooinen leukemia

Krooninen myelooinen leukemia (KML) on leukemiatyypeistä epätavallisin. Tyypillistä KML:lle on myös se, että sairaus etenee alussa hitaasti. Mitään selviä syitä KML:aan ei ole. Millään viruksilla tai infektioilla ei ole todettu olevan merkitystä sen syntyyn. Tauti ei ole perinnöllinen eikä se myöskään ole tarttuva.

Kml:n toteaminen

Hematologi eli veritauteihin erikoistunut lääkäri tekee diagnoosin luuydinnäytteen perusteella.

Kml:n hoito

KML:n hoidon tarkoituksena on mahdollisimman pienin sivuvaikutuksin pitää sairaus kontrollissa. Sairauden oireet ja reagointi lääkitykseen vaihtelevat potilaskohtaisesti ja tämän vuoksi hoito suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen potilaan kohdalla. Lääkäri sunnittelee hoidon sen perusteella, missä vaiheessa sairautesi on ja minkälainen yleisvointi sinulla on. Nykyään sairauden ensijainen hoito tapahtuu tablettilääkityksellä (ns. thymidikinaasinestäjä), joka on antanut hyviä tuloksia. Nuorilla ja keski-ikäisillä potilailla voi myös luuydinsiirto tulla ajankohtaiseksi.

Mahdollisuuksiasi luuydinsiirtoon aloitetaan selvittämään heti diagnosoinnin jälkeen. Luuydinluovuttajaa etsitään ensisijassa sisaruksista, mutta myös luuydinrekisteristä. Luuydinsiirto toteutetaan yliopistosairaaloissa. Saat tästä enemmän tietoa lääkäriltäsi, jos se tulee ajankohtaiseksi kohdallasi.

3.12.2015 VKSadmin