Ennen leikkausta

 Ennen leikkausta vatsan ihon tulee olla mahdollisimman hyvässä ja ehjässä kunnossa, erityisesti napa ja alapoimu, jonne haavat muodostetaan. Lisäksi painon tulee olla vakiintunut ja ravitsemuksen hyvässä tasapainossa, jotta haavojen ja kudosten paraneminen on mahdollisimman hyvin turvattu.

Verenvuotoa aiheuttavat lääkkeet (mm. Aspirin, Disperin) tulee tauottaa viikkoa ennen leikkausta. Mikäli lääke on määrätty sydän- tai aivoinfarktin jälkihoitoon, tulee tauotus ja sen aiheuttamat riskit miettiä yksilöllisesti. Marevan- ja Plavix-lääkitysten tauotus sovitaan samoin yksilöllisesti. Verenpaine- ja sokeritauti tulee olla hoitotasapainossa. Omega-3 ja muut luontaistuotteet tulee tauottaa 2 viikkoa ennen leikkausta. Tauotetut lääkkeet ja muut tuotteet voidaan aloittaa uudelleen 1 viikko leikkauksesta.

Tupakointi (ja nikotiinituotteet) tulee lopettaa kokonaan 4 viikkoa ennen leikkausta ja taukoa tulee jatkaa 4 viikkoa leikkauksen jälkeen, koska tupakointi (ja nikotiinituotteet) nostavat komplikaatioriskejä.

Kotilääkkeet voi ottaa leikkausaamuna pienen nestemäärän (vesi) kanssa, mutta muuten on oltava syömättä ja juomatta edellisillasta klo 22.

Leikkaus

 Vatsan muodonkorjausleikkaus (abdominoplastia) tehdään oireita aiheuttavan roikkuvan ylimääräisen ihon ja ihonalaiskudoksen vuoksi. Mikäli kudosvenytyksen vuoksi myös suorat vatsalihakset ovat erkaantuneet toisistaan ja tämä aiheuttaa toiminnallista haittaa tai tyrän, myös se korjataan leikkauksessa. Leikkauksessa poistetaan ylimääräistä ihoa ja ihonalaisrasvaa.  Samalla napa irrotetaan kantansa varaan ja siirretään uuteen paikkaan suoliluuharjujen korkeudelle tekemällä sille uusi reikä jäljelle jäävään ihoon. Ennen leikkausta tehdään leikkauspiirrokset iholle tussilla. Leikkaustapa suunnitellaan yksilöllisesti.

Komplikaatiot

Huomattava ylipaino lisää komplikaatioita, eikä leikkausta voida näin ollen suorittaa riittävän turvallisesti. Tupakointi lisää komplikaatioriskit kolminkertaisiksi. Myös muut nikotiinivalmisteet heikentävät ääreisverenkiertoa  ja haavan verenkiertoa ja ovat samalla tavalla haitaksi.

Leikkauksen komplikaatioita ovat jälkivuoto (2-6%), kudosnesteen kertyminen (5-20%), haavatulehdus (2-8%) ja ihon tuntohäiriöt (5-15%) sekä haavareunojen (5-10%) ja rasvakudoksen (3-8%) verenkiertohäiriöt, joista voi olla seurauksena haavojen aukeaminen tai hidas paraneminen (10-30%). Mikäli verenvuoto on runsasta, voidaan se joutua hoitamaan uusintaleikkauksella. Pienempi verihyytymä voidaan tarvittaessa tyhjentää neulalla ja ruiskulla 10-14 päivän kohdalla.

Leikkaukseen liittyy laskimotulpan vaara. Mikäli potilaalla on erityisiä riskitekijöitä laskimoveritulppaan (ylipaino, aikaisemmin sairastettu laskimotulppa, hormonilääkitys), hänelle annetaan leikkauksen jälkeen ihon alle pistettävää  verenohennuslääkettä, joka jatkuu kotona 10-20 päivää.

Arpikasvu on yksilöllistä. Liiallista arpikasvua (arven punoitus, kutina ja kohoaminen) tulee tarvittaessa ehkäistä/hoitaa haavateipillä (Micropore), silikoniteipillä (Mepiform) tai silikonigeelillä (Kelo-Cote) useamman kuukauden ajan. Arpiin voi liittyä pysyvää hermokipua. Arvet ovat pysyvät ja niitä ei voida poistaa kokonaan millään keinolla, mutta ne vaalenevat useimmiten ajan myötä arven kypsyessä (1-2 vuoden aikana).

Leikkauksen jälkeen

 Leikkauksessa vatsaan laitetaan laskuputket (dreenit) poistamaan verta ja kudosnestettä ja ne poistetaan tavallisesti muutaman päivän kuluessa erittämisen vähentyessä, kuitenkin viimeistään 2 viikon kohdalla. Suihkuun saa mennä toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Mikäli leikkauksessa on korjattu vatsalihakset tai tyrä, ompeleiden tai verkon aiheuttama kiristys voi aiheuttaa korostunutta kipua liikkuessa ensimmäisen 1-2 viikon ajan. Haavateippejä pidetään 4 viikkoa. Jos poikkeavaa arpikudosmuodostusta havaitaan tai sellaista on ollut aikaisemmin, teippihoitoa tulee jatkaa 3-6 kuukautta.  Irronneet ja veriset teipit voi poistaa ja vaihtaa uusiin. Jos haava myöhemmin erittää, kannattaa teippi poistaa, suihkuttaa haavakohta ja peittää kuivalla sidetaitoksella. Haavojen eritys ja hidastunut paraneminen on varsin tavallista (10-40% potilaista), koska haavat ovat pitkät ja ompeleet  saattavat nousta pintaan. Saunomista ja uimista ei suositella ennen kuin haavat ovat parantuneet.

Runsaampaa kudosnestekertymää esiintyy 10-15%:lla potilaista. Kertymiä voidaan joutua tyhjentämään useampaan kertaan neulalla ja ruiskulla noin viikon välein. Kudosnestekertymää ehkäistään leikkauksessa asetettavilla kiinnitysompeleilla sekä leikkauksen jälkeen pidettävillä tukiliiveillä,
-vaatteilla ja -sidoksilla. Pitkittyvissä tilanteissa on joskus tarpeen ruiskuttaa kuivattavaa ainetta nesteonkaloon. Harvemmin joudutaan uusintaleikkaukseen, jossa nesteilyä ylläpitävä kapseli poistetaan.

Tukiliiviä ja/tai -tekstiiliä käytetään 4 viikkoa leikkauksen jälkeen. Mikäli leikkauksessa on korjattu vatsalihakset tai tyrä, tukiliiviä tulee käyttää 6 viikkoa ja raskasta ponnistelua välttää (lupa nostaa 1 kg paino).

Ompeleiden poisto

Mahdolliset navan ympärillä olevat sulamattomat ompeleet poistetaan avoterveydenhuollossa 10  vuorokauden kuluttua leikkauksesta. Pääosin haavoissa on sulavat ompeleet. Mikäli jokin ommelkohta erittää ja ommel on näkyvissä pitäen haavaa auki ja eritystä yllä, voi näkyvän ompeleen poistaa, kun leikkauksesta on kulunut pari viikkoa.

Jälkitarkastus

 1-2 kuukauden kuluttua leikkauksesta on jälkikontrolli. Muut kontrollit sovitaan tarpeen mukaan.

Ottakaa yhteyttä omalääkäriin, työterveyslääkäriin tai keskussairaalaan, jos

  • haavasta on runsasta verenvuotoa
  • leikkausalueella esiintyy lisääntyvää kipua, kuumotusta, punoitusta tai turvotusta
  • haavasta on märkäistä vuotoa
  • Teillä on ollut kuumetta yli 38 astetta vuorokauden ajan.

Vaasan keskussairaala yhteystiedot

Haavapoliklinikka, puh. 06 213 1533

Plastiikka/yleiskirurgian osasto, puh. 06 213 1652

27.2.2020 Redaktion_toimitus