RINNAN UUDELLEENRAKENNUSLEIKKAUS (LD)

Ennen leikkausta

Ennen leikkausta mahdollinen hormoniestolääkitys (tamoksifeeni, aromataasi-inhibiittorit) on syytä tauottaa 2 viikkoa ennen ja 2 viikkoa leikkauksen jälkeen, koska niihin liittyy tai saattaa liittyä kohonnut riski laskimoveritulppiin. Tauko hormoniestolääkityksessä ei lisää syövän uusiutumisriskiä.

Verenvuotoa aiheuttavat lääkkeet (mm. Aspirin, Disperin) tulee tauottaa viikko ennen leikkausta. Mikäli lääke on määrätty sydän- tai aivoinfarktin jälkihoitoon, tulee tauotus ja sen aiheuttamat riskit miettiä yksilöllisesti. Marevan- ja Plavix-lääkitysten tauotus sovitaan samoin yksilöllisesti. Verenpaine- ja sokeritauti tulee olla hoitotasapainossa. Omega-3- ja muut luontaistuotteet tulee tauottaa 2 viikkoa ennen leikkausta. Tauotetut lääkkeet ja muut tuotteet voi aloittaa uudelleen 1 viikko leikkauksen jälkeen,  edellyttäen että paraneminen on normaalia.

Tupakointi (ja nikotiinituotteet) tulee lopettaa kokonaan 4 viikkoa ennen ja 4 viikkoa jälkeen leikkauksen, koska ne nostavat komplikaatioriskejä (erityisesti kielekkeen ja haavanreunojen verenkiertohäiriöitä).

Kotilääkkeet voi ottaa leikkausaamuna pienen nestemäärän (vesi) kanssa, mutta muuten on oltava syömättä ja juomatta edellisillasta klo 22.00.

Leikkaus

Rinnan uudelleenrakennusleikkaus selkäkielekkeellä (latissimus dorsi- eli leveä selkälihas) tehdään joko välittömästi rintasyövän vuoksi tehtävän rinnan poiston yhteydessä tai myöhemmässä vaiheessa. Ajankohdan ratkaisee rintasyövän tyyppi ja potilaan mielipide. Leikkauksessa leveä selkälihas ja siihen kiinnittyvä iho-ihonalaisrasvakieleke irrotetaan pelkkien verisuonten varaan ja pujotetaan kainalon kautta rintakehälle muodostamaan uutta rintaa. Lisätilavuutta saadaan tarvittaessa silikoniproteesilla. Vastakkaista rintaa voidaan myös pienentää (useimmiten myöhemmässä vaiheessa, kun rakennettu rinta laskeutuu). Selkään muodostuva arpi (20-25 cm) pyritään sijoittamaan niin, että se jää rintaliivien nauhan alle peittoon. Kielekkeen ihossa ei välttämättä ole kovinkaan hyvää tuntoa, sen sijaan jäljelle jäävään rinnan ihoon palautuu usein varsin hyvä tunto. Rinnan alue on usein leikkauksen jälkeen mustelmainen (erityisesti välittömän uudelleenrakennuksen jälkeen) ja turvotuksen laskeutuminen ja mustelmien poistuminen voi viedä useita viikkoja.

Komplikaatiot

Leveä selkälihas toimii esimerkiksi soutuliikkeessä ja hiihdon tasatyönnössä, joten tämänkaltainen liike voi heikentyä. Muut lihakset kompensoivat ajan kanssa puuttuvaa lihastoimintaa, mutta tilanne vaatii erityistä huomiota harjoitteissa.

Huomattava ylipaino lisää komplikaatioita ja leikkausta ei voida näin ollen suorittaa riittävän turvallisesti. Tupakointi lisää komplikaatioriskit kolminkertaiseksi. Myös muut nikotiinivalmisteet heikentävät ääreis- ja haavojen verenkiertoa ja ovat samalla tavalla haitaksi. Leikkausta ei voida tehdä, jos potilas tupakoi tai käyttää nikotiinituotteita.

Leikkauksen komplikaatioita ovat jälkivuoto (2-5%), kudosnesteen kertyminen (10-40%), haavatulehdus (2-3%) ja ihon tuntohäiriöt (5-15%) sekä haavareunojen verenkiertohäiriöt (3-5%), joista voi olla seurauksena haavojen aukeaminen tai hidas paraneminen (5-15%). Mikäli verenvuoto on runsasta, voidaan se joutua hoitamaan uusintaleikkauksella. Pienempi verihyytymä voidaan tarvittaessa tyhjentää neulalla ja ruiskulla 10-14 päivän kohdalla.

Selkäkielekkeen verenkierto on luotettava, valtimoverenkierron häiriöt ovat hyvin harvinaisia (selvästi alle 1 prosentti) ja liittyvät useimmiten verisuonirungon vaurioon edellisessä leikkauksessa (arpikudos), valtimonkovettumatautiin tai tupakointiin. Tavallisin on laskimoverenkierron paluun häiriö, joka saattaa akuuttina liittyä verihyytymän aiheuttamaan paineeseen. Muutamalla prosentilla potilaista on ensimmäisen viikon aikana todettavissa istuma-asennossa laskimopaluun häiriötä, joka palautuu makuulla. Tämä vaatii erityishuomiointia ja saattaa viivästyttää kotiutumista.

Leikkaukseen liittyy laskimotulpan vaara. Mikäli potilaalla on erityisiä riskitekijöitä laskimoveritulppaan (ylipaino, aikaisemmin sairastettu laskimotulppa, hormonilääkitys), hänelle annetaan leikkauksen jälkeen ihon alle pistettävää verenohennuslääkettä, joka jatkuu kotona 10-20 päivää.

Arpikasvu on yksilöllistä. Liiallista arpikasvua (arven punoitus, kutina ja kohoaminen) tulee tarvittaessa ehkäistä/hoitaa haavateipillä (Micropore), silikoniteipillä (Mepiform) tai silikonigeelillä (Kelo-Cote) useamman kuukauden ajan. Arpiin voi liittyä pysyvää hermokipua. Arvet ovat pysyvät, eikä niitä voida poistaa kokonaan millään keinolla, mutta ne vaalenevat useimmiten ajan myötä arven kypsyessä (1-2 vuoden aikana).

Leikkauksen jälkeen

Kotiutuminen on tavallisesti kolmantena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Rinnan alueen laskuputket poistetaan tavallisesti ennen tätä, mutta selän laskuputki useimmiten vasta myöhemmin, kun erite on riittävästi vähentynyt, tavallisesti kuitenkin viimeistään 10 päivän kohdalla. Suihkuun saa mennä toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Haavateippejä pidetään 4 viikkoa. Jos poikkeavaa arpikudos-muodostusta havaitaan tai sellaista on ollut aikaisemmin, teippihoitoa tulee jatkaa 3-6 kuukautta.  Repsottavat ja veriset teipit voi poistaa ja vaihtaa uusiin. Jos haava myöhemmin erittää, kannattaa teippi poistaa, suihkuttaa haavakohta ja peittää kuivalla sidetaitoksella. Saunomista ja uimista ei suositella ennen kuin haavat ovat parantuneet. Tukiliivejä käytetään 4 viikkoa leikkauksen jälkeen.

Runsaampaa kudosnestekertymää esiintyy 15-40%:lla potilaista. Kertymiä voidaan joutua tyhjentämään useampaan kertaan neulalla ja ruiskulla noin viikon välein. Kudosnestekertymää ehkäistään leikkauksessa asetettavilla kiinnitysompeleilla sekä leikkauksen jälkeen pidettävillä tukiliiveillä, - vaatteilla ja -sidoksilla. Pitkittyvissä tilanteissa on joskus tarpeen ruiskuttaa kuivattavaa ainetta nesteonkaloon. Harvemmin joudutaan uusintaleikkaukseen, jossa nesteilyä ylläpitävä kapseli poistetaan.

Noin 6 kuukautta uudelleenrakennusleikkauksesta, kun rinta on riittävästi laskeutunut ja muotoutunut, muodostetaan puudutuksessa paikalliskielekkeellä nänni ja nänninpiha tatuoidaan myöhemmin 1-3 erässä hoitajan toimesta.

Ompeleiden poisto

 Haavoissa on tavallisesti sulavat ompeleet. Mikäli jokin ommelainekohta erittää ja kohdassa on näkyvissä ommelainetta pitäen haava auki ja eritystä yllä, voi näkyvän ommelaineen poistaa, kun leikkauksesta on kulunut pari viikkoa.

Jälkitarkastus

1-2 kuukauden kuluttua leikkauksesta on jälkikontrolli. Muut kontrollit sovitaan tarpeen mukaan.

Ottakaa yhteyttä omalääkäriin, työterveyslääkäriin tai keskussairaalaan, jos

  • haavasta on runsasta verenvuotoa
  • leikkausalueella esiintyy lisääntyvää kipua, kuumotusta, punoitusta tai turvotusta
  • haavasta vuotaa märkää
  • Teillä on ollut kuumetta yli 38 astetta vuorokauden ajan

Yhteystiedot

Haavapoliklinikka, puh. 06 213 1533
Plastiikka- ja yleiskirurgian osasto, puh. 06 213 1652

28.2.2020 Redaktion_toimitus