Lihavuusleikkaukseen sisältyy aina riski ja leikkaushoito tulee kyseeseen vasta viimeisenä vaihtoehtona, silloin kuin helpommat hoitomenetelmät eivät ole tehonneet. Leikkaukseen liittyvä kuolleisuus on alle <0,2%. Sleeve gastrectomy tarkoittaa, että vatsalaukku uudelleen muotoillaan kapeammaksi ja putkimaiseksi elimeksi. Noin ¾ mahalaukusta poistetaan. Leikkaus tehdään tähystysmenetelmällä, sinulle tällä menetelmällä hoitoaika on lyhyt, ainoastaan muutama pieni viilto vatsalla ja olematon toipilasaika.

Useimmiten potilaat laihtuvat yli puolet liikapainostaan, ja tulos on varsin pysyvä. Leikkaus vähentää myös sairastuvuutta vakaviin ylipainon aiheuttamiin sairauksiin, esim. diabetes, verenpainetauti.

On välttämätöntä olla erittäin niukkaenergisellä dieetillä (ENED) vähintään 4 viikkoa ennen leikkausta. Tämä yksinkertaistaa toimenpidettä ja parantaa leikkaustulosta vähentämällä maksan rasvamäärää ja pienentämällä maksan kokoa.

4.12.2015 VKSadmin