Lonkan nivelrikon yleisin oire on kipu. Aluksi tulee rasituskipua liikkuessa ja öisin voi ilmaantua myös leposärkyä. Toinen merkittävä oire on nivelen jäykistyminen. Leikkauksen tavoitteena on poistaa kivut ja palauttaa lonkan liikkuvuus. Kulunut nivel korvataan tekonivelellä, joka valitaan yksilöllisesti.

Yleiskunto ja apuvälineet

Perussairauksien (esim. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes) tulee olla hyvässä tasapainossa ennen leikkausta. Monipuolinen ravinto, liikunta sekä riittävä uni ennen leikkausta edistävät leikkauksenjälkeistä toipumista. Huolehtikaa kunnostanne liikkumalla mahdollisuuksienne mukaan. Suositeltavia liikuntamuotoja ovat esimerkiksi kävely, pyöräily ja vesiliikunta. Lonkkaniveltä liikuttavien lihasten hyvä toiminta auttaa ja nopeuttaa leikkauksesta toipumista. Ennen leikkaukseen tuloa voitte lainata oman paikkakunnan terveyskeskuksesta apuvälineitä helpottamaan päivittäisiä toimintoja.

  • Kyynärsauvat tai rollaattori
  • WC-koroke
  • Korotustyyny
  • Sängynjalan korokkeet
  • Tarttumapihdit
  • Sukanpukemislaite
  • Lisäksi voitte itse ostaa pitkävartisen kenkälusikan

Tulehdukset

Mahdolliset tulehdukset tulee hoitaa ennen tekonivelleikkausta, koska ne voivat leikkauksen jälkeen lisätä nivelen infektoitumisriskiä. Virtsatie-, hengitystie-, hammas- ja kynsivallintulehdukset voivat olla esteenä leikkaukselle.

Hammaslääkärillä tulee käydä ennen leikkausta, vaikka potilaalla olisi hammasproteesit. Hammaslääkärin kirjoittama todistus on voimassa kahdeksan kuukautta, ja se täytyy toimittaa sairaalaan ennen suunniteltua leikkausta.

Esikäynti

Saatte kutsun endoproteesihoitajan vastaanotolle haastatteluun noin kolme-neljä viikkoa ennen leikkausta. Käynnillä täytetään leikkausta varten vaadittavat lomakkeet sekä kerrotaan varsinaisesta leikkauksesta. Samalla käynnillä tapaatte myös fysioterapeutin sekä leikkaavan lääkärin.

Leikkaus

Ruokaa ei saa syödä kuuteen tuntiin ennen leikkausta, kirkkaita nesteitä (vesi, laimennettu mehu, tee, kahvi ilman maitoa tai kermaa) saa juoda kaksi tuntia ennen leikkausta, ellei toisin mainita. Leikkauspäivän aamuna saa ottaa vain ne kotilääkkeet jotka anestesialääkäri on määrännyt erikseen otettavaksi. Suihkussa käydään sekä edeltävänä iltana että leikkauspäivän aamuna.

Leikkauspäivän aamuna tulette preoperatiiviselle poliklinikalle Y2 aiemmin ilmoitettuna kellonaikana. Y2:sta teidät viedään joko kävellen tai pyörätuolilla leikkausosastolle.

Ennen leikkausta laitetaan selkäydinpuudute sekä leikkauksen yhteydessä paikallispuudute, jonka jälkeen leikkaus kestää noin puolitoista-kaksi tuntia. Leikkauksen jälkeen teidät siirretään heräämöön. Heräämöstä siirrytte vuodeosastolle T2, ja olette sairaalassa muutaman päivän, kotiin pääsee tavallisesti aikaisintaan toisena päivänä leikkauksesta.

Kuntoutuminen

Teidät autetaan ylös ensimmäistä kertaa jo leikkauspäivänä. Seuraavana päivänä teidät avustetaan jalkeille kävelytelineen tai kyynärsauvojen avulla. Kävellessä saatte kuormittaa leikattua jalkaa leikanneen lääkärin antaman ohjeen mukaan. Jatkossa teidän tulee pitää tukevaa tyynyä jalkojen välissä estämässä leikatun jalan painumista virheasentoon. Maatessanne kyljellänne teidän tulee käyttää tyynyä jalkojen välissä kuusi viikkoa. Voitte myös maata leikatulla kyljellä kipujen salliessa.

Tavoitteena on, että liikutte mahdollisimman pian omatoimisesti sopivan apuvälineen avulla ja selviydytte itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Liikkumisen apuvälineitä käytetään siihen saakka, kunnes kävely on kivutonta ja sujuvaa. Lonkan hyvällä liikkuvuudella ja lihasvoimalla on suuri merkitys kävelytekniikan onnistumiselle. Voimisteluharjoitukset aloitetaan ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä ja niitä jatketaan, kunnes lonkassa on hyvä liikkuvuus sekä lihasvoimat ovat palautuneet. Tämä vaatii aktiivista ja omatoimista harjoittelua. Riittävä kipulääkitys helpottaa liikkumista ja voimisteluliikkeiden suorittamista. Välttäkää kuuden-kahdeksan viikon ajan leikkauksesta leikatun lonkan koukistamista yli 60/90°, leikatun lonkan voimakkaita kiertoliikkeitä ja jalan viemistä ristiin toisen jalan yli. Korkeampaa tuolia tai tuolin koroketta käytetään myös kuusi-kahdenksan viikkoa.

Huomioikaa edellä mainitut asiat muun muassa peseytymisessä ja pukeutumisessa. Vältettäviä toimintoja ovat esim. istuminen matalalla tuolilla tai esineiden poimiminen lattialta ilman apuvälineitä. Leikattu lonkka voi kipeytyä liikkumisesta tai harjoittelusta, jolloin rasitusta tulee väliaikaisesti vähentää. Korkeaa tuolia tai istuinkoroketta käytetään noin kuuden-kahdeksan viikon ajan leikkauksesta. Istuessa painon tulee olla tasaisesti molemmilla pakaroilla.

Ylösnouseminen

Kun makaat selällä koukistat terveen jalan polvea ja nostat takapuolta lähemmäs sängynlaitaa ja nouset istumaan työntämällä käsillä sängystä. Istuessa tulee painon olla molemmilla pakaroilla tasaisesti.

Kotona leikkauksen jälkeen

Kotona tulee noudattaa osastolta saatuja haavanhoito-ohjeita. Mikäli lonkassa on lisääntynyttä kipua, punoitusta, huomattavaa turvotusta tai lisääntynyttä eritystä, on syytä ottaa ensisijaisesti yhteyttä terveyskeskukseen. Elimistön muiden tulehdusten hoito on tärkeää, koska niiden seurauksena myös tekonivel voi infektoitua. Mikäli teille suunnitellaan hammas- tai muita polikliinisiä toimenpiteitä, tulee teidän aina kertoa hoitavalle lääkärille tekonivelestänne.

Autolla ajaminen ei ole suositeltavaa ennen liikerajoitusten poistumista. Huomioitavaa on, että ajoneuvon kuljettaminen on aina kuljettajan omalla vastuulla. Leikkauksen jälkeen voitte kuitenkin istua henkilöauton kyydissä, jos autoon meneminen onnistuu turvallisesti lonkan ääriasentoja välttäen. Istuimen tulee olla valmiiksi taakse asennettuna, selkänoja taakse kallistettuna ja lonkkatyyny istuimella. Seksuaalielämässä suositellaan varovaisuutta asentojen suhteen kahden ensimmäisen kuukauden aikana leikkauksesta. Voimakkaita lonkan taivutuksia on vältettävä.

Liikunnaksi suosittelemme aluksi kävelyä ja voimistelua annettujen ohjeiden mukaisesti. Noin kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen saatte kutsun oman terveyskeskuksenne fysioterapeutille. Hän tarkistaa muun muassa kävelyn sujuvuuden sekä lonkan liikkuvuuden. Saatte tällöin uuden voimisteluohjelman. Vesivoimistelu, uinti, sauvakävely ja hiihto ovat suositeltavia liikuntamuotoja lonkkaproteesileikkauksen jälkeen. Juoksemista ja pallopelejä tulisi välttää. Raskaiden esineiden nostamista ja kantamista on syytä välttää jälkitarkastukseen saakka.

31.3.2020 T2