Polven nivelrikon oireita ovat kävellessä vaivaava polvikipu, turvotus ja liikerajoitus. Polvea voi särkeä myös rasituksen jälkeen tai öisin. Leikkauksen tavoitteena on poistaa kivut ja parantaa polven liikkuvuutta sekä tukevuutta. Kulunut nivel korvataan tekonivelellä, joka valitaan yksilöllisesti.

Yleiskunto ja tulehdusten ehkäisy

Perussairauksien (esim. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes) tulee olla hyvässä tasapainossa ennen leikkausta. Monipuolinen ravinto, liikunta sekä riittävä uni ennen leikkausta edistävät leikkauksenjälkeistä toipumista. Yleiskuntoa ja lihasvoimaa ylläpitävää liikunta on tärkeää ennen leikkausta. Hyvä reisilihasvoima ja mahdollisimman hyvä liikkuvuus polvinivelessä, etenkin polven täysojennus, ovat tärkeitä leikkauksenjälkeisen kuntoutumisen vuoksi.

Mahdolliset tulehdukset tulee hoitaa ennen tekonivelleikkausta, koska ne voivat leikkauksen jälkeen lisätä tekonivelen infektoitumisriskiä. Virtsatie-, hengitystie-, hammas- ja kynsivallintulehdukset voivat olla esteenä leikkaukselle.

Hammaslääkärillä tulee käydä ennen leikkausta, vaikka potilaalla olisi hammasproteesit. Hammaslääkärin kirjoittama todistus on voimassa kahdeksan kuukautta, ja se täytyy toimittaa sairaalaan ennen suunniteltua leikkausta.

Leikkaus

Saatte kutsun endoproteesihoitajan vastaanotolle noin kolme-neljä viikkoa ennen leikkausta. Käynnillä täytetään leikkausta varten vaadittavat kaavakkeet ja kerrotaan leikkauksesta. Samalla käynnillä tapaatte myös fysioterapeutin sekä leikkaavan lääkärin.

Ruokaa ei saa syödä kuuteen tuntiin ennen leikkausta, kirkkaita nesteitä (vesi, laimennettu mehu, tee, kahvi ilman maitoa tai kermaa) saa juoda kaksi tuntia ennen leikkausta, ellei toisin mainita. Leikkauspäivän aamuna saa ottaa vain ne kotilääkkeet jotka anestesialääkäri on määrännyt erikseen otettavaksi. Suihkussa käydään sekä edeltävänä iltana että leikkauspäivän aamuna.

Leikkauspäivän aamuna saavutte preoperatiiviselle poliklinikalle Y2 aiemmin ilmoitettuna kellonaikana. Y2:sta teidät viedään leikkausosastolle.

Ennen leikkausta laitetaan selkäydinpuudute sekä leikkauksen yhteydessä paikallispuudute, jonka jälkeen leikkaus kestää noin puolitoista-kaksi tuntia. Leikkauksen jälkeen teidät siirretään heräämöön. Heräämöstä siirrytte vuodeosastolle T2, jatkohoitoon. Kotiin pääsee tavallisesti aikaisintaan toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä.

Kuntoutuminen leikkauksen jälkeen

Teidät autetaan ylös ensimmäistä kertaa jo leikkauspäivänä. Seuraavana päivänä teidät avustetaan jalkeille kävelytelineen tai kyynärsauvojen avulla. Kuntoutuminen vaatii potilaalta oma-aloitteista aktiivisuutta. Leikkausta seuraavana päivänä fysioterapeutti opastaa leikatun alaraajan liike- ja lihasharjoittelussa. Polven aktiivista harjoitusta lisätään vointinne mukaan. Tavoitteena on, että opitte omatoimisesti tekemään ohjatut harjoitteet. Kävelyharjoituksia ja matkan pituutta lisätään voinnin mukaan. Tavoitteena on, että kävely sujuu turvallisesti sekä tasaisalle että portaissa. Leikannut lääkäri antaa ohjeet, miten paljon raajalle saa laittaa painoa. Apuvälinetarve kartoitetaan sairaalassaoloaikana. Apuvälineitä voi lainata maksutta sairaalasta tai kotikunnan terveyskeskuksesta.

Kotona leikkauksen jälkeen

Kotona tulee noudattaa osastolta saatuja haavanhoito-ohjeita. Mikäli polvessa on lisääntynyttä kipua, punoitusta, huomattavaa turvotusta tai lisääntynyttä eritystä, on syytä ottaa yhteyttä ensisijaisesti terveyskeskukseen. Elimistön muiden tulehdusten hoito on tärkeää, koska seurauksena myös tekonivel voi infektoitua. Mikäli teille suunnitellaan hammas- tai muita polikliinisiä toimenpiteitä, tulee teidän aina kertoa hoitavalle lääkärille tekonivelestänne.

Alkuvaiheessa suosittelemme kävelyä ja voimistelua teille annettujen ohjeiden mukaisesti. Jälkitarkastuksen jälkeen voitte vähitellen lisätä liikuntaa. Vesivoimistelu, uinti, hiihto, pyöräily ja sauvakävely ovat suositeltavia liikuntamuotoja polviproteesileikkauksen jälkeen. Jatkuvaa juoksemista ja hyppimistä on syytä välttää. Liikuntaharrastusten aloittamisesta on hyvä keskustella hoitavan lääkärinne kanssa. Fysioterapiaa suositellaan vasta jälkitarkastuksen jälkeen. Jälkitarkastus kirurgisella poliklinikalla on noin kahden-kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta. Autolla ajon voi aloittaa jälkitarkastuksen jälkeen.

17.4.2020 T2