Potilaan terveydestä tarvitaan esitietoja, jotta anestesialääkäri voi suunnitella potilaalleen mahdollisimman turvallisen anestesian. Ne kirjataan "Esitietolomake" -lomakkeelle. Lomake lähetetään myös kutsukirjeen mukana.

Potilaan sairaudet voivat hidastaa toipumista ja estää kotiutumisen leikkauspäivänä. Erityisesti sydän-, hengitystie-, munuais- ja aineenvaihduntasairaudet kuten sokeritauti voivat epätasapainossa ollessaan aiheuttaa ongelmia anestesian aikana. Taudin tulisikin olla lääkityksellä mahdollisimman hyvin tasapainossa leikkaukseen tullessa (katso kohta Leikkauspäivän lääkitys tällä sivulla).Tunnetut allergiat esim. lääkkeille tai ruoka-aineille tulee kertoa, jotta osataan valita potilaalle turvalliset anestesia-aineet.

Tupakointi vaikuttaa hengitykseen ja ilmateihin. Tupakoimattomuus leikkausta edeltävästä illasta jo parantaa elimistön hapenkäyttökykyä. Tupakointi huonontaa myös haavan paranemista. Siksi se kannattaa lopettaa hyvissä ajoin ennen leikkausta.

Ylipaino lisää hengitys- ja ilmatieongelmia. Ylipaino voi vaikeuttaa toimenpiteitä teknisesti.

Alkoholi ja huumeet eivät sovi yhteen anestesia-aineiden kanssa. Toimenpidettä ei voida tehdä, jos potilas on näiden aineiden vaikutuksen alainen.

Suvussa voi olla perinnöllisiä tauteja, jotka johtavat poikkeavaan reaktioon anestesia-aineille. Ne tulee ilmoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan huomioida leikkausta suunniteltaessa.

Mahdollisen anestesian aikana tarvitaan hengityksen avustamista, jota suunalueen lävistykset voivat haitata. Ne poistetaan ennen saliin menoa.

Leikkauspäivän lääkitys

Leikkauspäivän lääkityksestä tulee aina sopia erikseen henkilökunnan kanssa. Omat lääkkeet tulee ottaa mukaan sairaalaan.

Suurimman osan säännöllisesti käyttämistään lääkkeistä potilas voi ottaa toimenpideaamuna (esimerkiksi astmalääkkeet, epilepsialääkkeet, pitkävaikutteiset nitrovalmisteet, beetasalpaajat, rytmihäiriölääkkeet, kortisoni) normaalisti.

Joillakin lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia anestesia-aineiden kanssa, minkä takia niitä ei oteta ennen toimenpidettä (esimerkiksi eräät sydän- ja verenpainelääkkeet).

Diabeteksen hoito leikkauspäivänä suunnitellaan potilaskohtaisesti.

Veren hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden (esimerkiksi Marevan tai Plavix) tauosta ennen leikkausta tulee aina sopia erikseen.

Luontaislääkkeiden ottamisessa suositellaan viikon taukoa ennen leikkausta.

Ravinnotta oleminen ennen leikkausta

Ravinnotta oleminen ennen leikkausta on tärkeää anestesiaan liittyvän oksennusvaaran takia. Mahan sisältöä voi nukutettaessa joutua henkitorveen ja aiheuttaa siellä pahan tulehduksen.

Minimi paastoaika ennen sairaalaan tuloa

Kirkas neste              2 tuntia

Rintamaito                 4 tuntia

Maito                           6 tuntia

Kevyt ateria               6 tuntia

Kirkas neste tarkoittaa vettä, mehua, joka ei sisällä hedelmälihaa (esimerkiksi kirkas omenamehu), hiilihapollisia juomia, kirkasta teetä tai mustaa kahvia.

Kevyt ateria on esimerkiksi aamupala, jossa leipää ja nestettä. Jos ateria sisältää runsaasti rasvaa tai lihaa, mahan tyhjeneminen hidastuu ja paastoaika on silloin noin 8 tuntia.

Paastoajan laskemisessa käytetään potilaan osastolle saapumisaikaa.

 

5.11.2020 päiväkirurgia 2