Joidenkin leikkausten jälkeen potilaalle asetetaan kivunhoitoon tarkoitettu kipupumppu. Pumppu sisältää puudutusainetta, joka johdetaan leikkaushaavaan katetria pitkin.

 • Puudutusaine on kipupumpun kovan kuoren sisällä olevassa säiliössä.
 • Puudutusaine virtaa haavaan tasaisella nopeudella säiliön sisäisen paineen voimasta.
 • Kipupumpun sijoituskorkeus ei vaikuta puudutusaineen virtaukseen tai pumpun toimintaan. Voit laittaa pumpun vaikka takin taskuun tai kiinnittää sen vaatteisiin. Pumppua ei saa laskea katetrin varaan, sillä se voi irrota haavasta. Sitä ei voi asettaa uudelleen.
 • Kipupumpun säiliö tyhjenee valmiiksi säädetyllä nopeudella (2-5 ml/h). Puudutusaine loppuu kahden vuorokauden kuluttua leikkauksesta.
 • Leikkauksen jälkeen tulevat kiputuntemukset ovat yksilöllisiä. Toiset tuntevat kivun voimakkaampana kuin toiset. Kivun määrään vaikuttaa myös tehty toimenpide.
 • Leikkauksen jälkeen tarvitaan yleensä myös suun kautta otettavia kipulääkkeitä. Niistä annetaan tarkemmat ohjeet ennen kotiin lähtöä.

Kotona huomioitavaa

 • Katetrin pään pitää olla ihon alla
 • Puudutusainetta saattaa vuotaa iholle, jolloin leikkaushaavan päällä olevat sideharsotaitokset voivat kastua. Tarvittaessa ne vaihdetaan kuiviin.
 • Leikkaushaavaa ei saa kastella niin kauan kuin kipupumppu ja katetri ovat paikoillaan.
 • Kylmällä säällä ulkoiltaessa kipupumppu on pidettävä vaatteiden alla.
 • Pumpun sisällä oleva säiliö pienenee sitä mukaan kun puudutusaine virtaa haavaan.

Pumpun tyhjennyttyä

 • Kipupumppu on tyhjä kahden vuorokauden kuluttua sen asettamisesta. Puudutusaineen määrän voi tarkistaa pumpun sisällä olevan säiliön koosta.
 • Kipupumppu ja katetri voivat olla vähän aikaa paikallaan, vaikka pumpun säiliö on tyhjä.
 • Pumpun ja katetrin voit poistaa itse. Irrota aluksi teipit ja siteet. Vedä sen jälkeen katetri ulos haavasta. Mikäli sinulle on tehty avoin leikkaus, pidä haavateippiä viikko. Puudutusainetta saattaa vuotaa iholle vielä katetrin poiston jälkeen. Voit laittaa pistokohdan päälle kuivan sideharsotaitoksen.
 • Haava pidetään kuivana vuorokausi kipupumpun poiston jälkeen.
5.11.2020 päiväkirurgia 2