Toimiva imetys on niin äidistä kuin lapsestakin miellyttävää yhdessäoloa. Se kehittää äiti-lapsisuhdetta, ja auttaa äitiä tuntemaan ja ymmärtämään lapsensa tarpeet. Imetys ei ole pelkästään äidinmaidon antamista, vaan läheisyyttä, lohdutusta, lämpöä ja turvallisuutta, jota lapsi niin kovasti tarvitsee. Imetys ei ole hyväksi vain lapselle, vaan myös äiti hyötyy siitä. Tämä auttaa äitiä toipumaan raskaudesta ja synnytyksestä.

imetys

Lapsi laitetaan heti synnytyksen jälkeen ihokontaktiin äidin rinnalle ja sitä jatketaan myös vuodeosastolla. Ensimmäinen imetys synnytyssalissa heti synnytyksen jälkeen on herkkä hetki.

Alussa maitomäärät ovat hyvin pieniä, mutta riittävät hyvin täysiaikaiselle, terveelle lapselle. Pienet maitomäärät, eli muutama millilitra, ensimmäisinä päivinä tyydyttävät lapsen tarpeet. Lapsi imee ensimmäisinä päivinä usein eli 1 - 2 tunnin välein. Tiheät ja pitkät imetykset takaavat riittävän maitomäärän ja maidonnousun. Tärkeää on huomioida lapsen imemisrefleksi, asento, imemisote ja miten hän imee.

Imetys ei ehkä aina suju ongelmitta. Ohjauksen, opastuksen ja tuen turvin useimmat äidit oppivat imettämään. Toimiva imetys on hyvin käytännöllistä: lapsi saa täysipainoisen ravinnon tarvittaessa paikasta riippumatta.

29.6.2019 Synnytyssali