onnistuneeseen imetykseen WHO:n ja UNICEF:n mukaan.

1 Kirjallinen toimintasuunnitelma

Osastolla on esillä kirjallinen toimintasuunnitelma imetyksestä, jonka mukaan toimitaan kaikilla synnytysyksikön osastoilla.

2 Henkilökunnan koulutus

Henkilökunnalla on hyvät taidot edistää, tukea ja suojella imetystä. Myös raskaana oleville ja isille kerrotaan imetyksestä. Henkilökunnalla on myös viimeiset tiedot imetykseen liittyvistä tutkimuksista.

3 Kaikki odottavat äidit saavat tietoa imetyksen eduista sekä siitä, miten imetys onnistuu

Tietoa annetaan imetyksen eduista ja käytännön imetyksestä.

4 Äideillä on mahdollisuus ihokontaktiin, ja heitä autetaan varhaisimetyksessä

Synnytyksen jälkeen äidillä ja lapsella on mahdollisuus ihokontaktiin ja tuettuun varhaisimetykseen äidin ja lapsen voinnin sen salliessa.

5 Äitejä opastetaan imetykseen ja maidonerityksen lisäämiseen

Siinäkin tapauksessa, että he joutuvat olemaan erossa lapsestaan. Jos lapsi joutuu olemaan erossa äidistään heti synnytyksen jälkeen, annetaan äidille tukea maidontuotannon käynnistämiseksi. Lypsämistä suositellaan aloitettavaksi kuuden tunnin sisällä synnytyksestä.

6 Vastasyntyneelle annetaan ainoastaan rintamaitoa

Elleivät lääketieteelliset syyt muuta edellytä. Täysiaikaiselle terveelle vastasyntyneelle ei suositella äidinmaidonkorvikkeita.

7 Äidit ja lapset saavat olla vierihoidossa ympäri vuorokauden

Äiti ja lapsi saavat olla ympärivuorokautisessa vierihoidossa.

8 Äitejä kannustetaan lapsentahtiseen imetykseen

Äitejä kannustetaan imettämään lapsentahtisesti. Imetyspituutta ja – tiheyttä ei rajoiteta.

9 Imetetyille vauvoille ei anneta huvitutteja eikä syötetä tuttipullosta

Ennen kuin imetys on kunnolla käynnistynyt, emme suosittele huvituttien emmekä tuttipullojen käyttöä. Mahdollinen lisäruoka annetaan ohjeiden mukaan ensisijaisesti ruiskulla tai mukilla.

10 Imetystukiryhmät

Osastolla saa tietoa imetystukiryhmistä.

19.9.2017 synnytykset